„Původní záměr hovořil o třech stovkách klientů ročně, my jich ale máme dvanáct set. Jedná se především o lidi, kteří jsou oběťmi domácího násilí, nebo mají v rodině či na pracovišti dlouhodobě nevyřešené vztahy. Další skupinu tvoří klienti, kteří se ocitli v takzvané situační krizi. Byli například účastníky dopravních nehod, povodní a podobně,“ vyjmenovala vedoucí ostravského Krizového centra Petra Ďásková.

K častým návštěvníkům patří podle ní také lidé, kteří přišli o práci nebo mají pracovní smlouvy uzavřené jen do konce roku. „Konec roku je větší zátěží pro všechny, natož pak pro ty, kteří už psychické problémy mají. Protože ordinace psychiatrů a psychologů doslova praskají ve švech a tito lidé často hledají pomoc marně, jsme tady pro ně my. Nemusejí se objednávat, nemusejí mít žádné doporučení, prostě k nám přijdou a my se snažíme jim pomoci. Mohou využít skupinové nebo individuální psychoterapie,“ vysvětlila Ďásková.

Krizové centrum má k dispozici také pět pohotovostních lůžek, maximální doba pobytu je pět dní. Služba je poskytována zdarma, lidé si v případě pobytu zaplatí jen stravu. „V některých případech je i tato služba zdarma,“ dodala Ďásková.

Dalším z problémů, s nímž se v krizovém centru setkávají stále častěji, jsou bezdomovci. „Až čtyři procenta mladých lidí trpí nějakým psychotickým onemocněním. To se projevuje mimo jiné výkyvy nálad. Pokud se člověk neléčí, dojde k prodlevě v řešení a dotyčný se ocitá v začarovaném kruhu. Protože to rodina po čase neunese, vyhodí ho ven a nemocný jde bydlet na ubytovnu, kde nebere léky. Když se jeho stav zhorší, končí v psychiatrické léčebně, odkud se opět vrátí na ulici,“ vysvětlila Ďásková a dodala, že krizové centrum se snaží pro tyto lidi podpořit vznik chráněných bytů s podporou odborníků.