Podle informace Dopravního podniku Ostrava (DPO) z dnešního dopoledne se musíme připravit, že zpožďování linek bude pokračovat i v průběhu pátku.

"U tramvajových linek je zpoždění (cca 10–15min) zapříčiněno opětovným zanášením výhybek novým nebo rozbředlým sněhem. Trolejbusová doprava je opožděna řádově o několik minut podle aktuální dopravní situace. Autobusové linky mohou mít zpoždění až 30min, podle stavu a povrchu vozovek a jejich průjezdnosti (kolony aut, dopravní nehody, apod.). Neprůjezdnost některých silničních úseků může způsobit, že nebudou obslouženy všechny zastávky postižených linek. V oblasti Zábřehu a Vítkovic jsou navíc omezeny možnosti případných odklonových tras z důvodu opravy ul. Plzeňské a jejich nájezdových ramp na ul. Ruskou, Rudnou a Výškovickou," uvádí ve své zprávě DPO.

Soucisející článek: