Návštěvníci tak mohou obdivovat vzrostlé exempláře citrusů a jiných druhů užitkových rostlin jižních zemí. Mnohé z nich mají plody. „Citrus L. je rod stálezelených nebo opadavých keřů a stromů. V této čeledi routovité existuje mnoho mezirodových kříženců a její klasifikace je tímto velmi složitá a málo přehledná. Původem jsou citrusy z Asie, pouze grapefruit pochází z oblasti Střední Ameriky. Asi nejznámějšími druhy jsou cedráty, jejichž plody mohou návštěvníci vidět právě v pavilonu slonů,“ řekl mluvčí zoo Stanislav Derlich.

Dodal, že cedráty patří k nejstarším citrusům, jejich původ je v Médii a Persii. „První Evropané, kteří se setkali s cedráty, byli Řekové a Římané. Pro cedráty jsou charakteristické jejich plody značné velikosti s tlustým oplodím. Mnohé z nich jsou vhodné i pro pěstování v bytových podmínkách, nejvhodnějším je například C. medica, kultivar Ponderosa,“ poradil Derlich.