„Jejich zvýšený výskyt zpravidla předchází vlně chřipky vyvolané většinou viry chřipky A, jejíž začátek se obvykle projeví v prvních měsících následujícího roku,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě Helena Šebáková. Podle ní jsou v současné době virózami dýchacích cest nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školáci, což je pro tyto nákazy typické.

„Momentálně představuje nemocnost předškolních dětí pět až šest tisíc případů na sto tisíc dětí dané věkové skupiny, což nevybočuje z dlouhodobého sezonního průměru,“ upřesnila Šebáková. Pokud jde o celkovou nemocnost, ta činí v našem kraji přibližně šestnáct set onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Mezi původci onemocnění nebyly dosud prokázány chřipkové viry,“ doplnila Šebáková a dodala, že přes současné zvýšení nemocnosti trvá pro prevenci chřipky nadále možnost očkování.

„Současná vakcína obsahuje aktuální kmeny viru chřipky A i B a je určena zejména osobám se závažnějším onemocněním srdce, plic, ledvin a cukrovkou, u nichž by chřipka mohla výrazně zhoršit jejich zdravotní stav. Možnost očkování by měly zvážit i zdravé osoby pečující o své zdraví, pro které by onemocnění chřipkou vedlo k ekonomickým ztrátám z důvodu nepřítomnosti v práci,“ upozornila ředitelka s tím, že k vytvoření ochranné hladiny protilátek po očkování dochází zpravidla do čtrnácti dnů, což je stále dostatečná doba do možného nástupu epidemie chřipky.

Lidé se mohou bránit chřipce také dodržováním zásad zdravého životního stylu jako je životospráva, sport, otužování a v neposlední řadě dostatečný přísun potřebného množství vitamínů, zejména vitaminu C, nejlépe v jeho přirozené formě, a to konzumací čerstvé zeleniny a ovoce.