Výše a způsob čerpání rodičovského příspěvku se totiž od 1. ledna příštího roku mění. Pokud rodič, který v současné době pobírá rodičovský příspěvek, jej bude chtít pobírat i po 1. lednu příštího roku, musí si o něj znovu požádat, protože nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě zaniká k 31. prosinci letošního roku. Znamená to, že v závěru roku jen v Ostravě zamíří na tři kontaktní místa odboru státní sociální podpory zhruba dvanáct a půl tisíce občanů.

Podle počtu pracovních dnů v prosinci to může být v průměru až tisícovka klientů denně, na jednom kontaktním místě zhruba čtyři sta,“ odhadla vedoucí odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě Alena Vajďáková. Dodala, že lidé se nemusejí bát, že přijdou o nějaké peníze. „První dávku vypočtenou nově dostanou její příjemci až v únoru, v lednu obdrží rodičovský příspěvek za prosinec v původně vypočtené výměře,“ upřesnila Vajďáková.

Změny

Největší změna se týká toho, že si rodič může sám zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku. Od této doby se pak bude odvíjet výše rodičovského příspěvku. Pouze ale rodič pečující o dítě, kterému bude k 1. lednu 2008 méně než 22 týdnů, se může rozhodnout pro rychlejší čerpání a obdržet tak rodičovský příspěvek v jeho maximální výši 11 400 korun měsíčně do dvou let dítěte. Navíc u této formy čerpání platí podmínka, že o ni může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na peněžitou pomoc poskytovanou mužům alespoň ve výši 380 korun denně.

Základní čerpání rodičovského příspěvku je rozvrženo do dosažení tří let dítěte a jeho výše činí 7600 korun měsíčně. O základní čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší narozené dítě dosáhne 21 měsíců. Pokud rodiče nepožádají o rychlejší nebo základní variantu čerpání rodičovského příspěvku, nebo nesplňují podmínky pro tuto volbu, je příspěvek po 21. měsíci věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, to znamená ve snížené výměře 3800 korun měsíčně až do čtyř let dítěte.

„Zásilka, kterou by od nás měl do konce listopadu dostat každý, kdo pobírá rodičovský příspěvek v současné době, obsahuje dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, v němž jsou podrobně popsány všechny změny a možnosti čerpání rodičovského příspěvku, a dále čtyři formuláře. Jedná se o potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, tedy o peněžité pomoci v mateřství, dále žádost o rodičovský příspěvek, žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek a potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, nebo základní školy speciální,“ uvedla Alena Vajďáková. Dodala, že s vyplněnými formuláři se žadatelé dostaví na kontaktní místo státní sociální podpory, na kterém si už dříve vyřizovali rodičovský příspěvek.

Související články: