Tento program organizuje Nadace Vodafone. Kluby získají finanční podporu v souhrnné výši přesahující čtyři sta tisíc korun. „Cílem programu Vpoho je prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí. Nízkoprahové kluby pro mládež dospívajícím nabízejí pomocnou ruku a bezpečný prostor pro seberealizaci a aktivní trávení volného času,“ sdělila Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone.