„Jedná se například o určení zdatnosti organismu se zhodnocením EKG křivky, o analýzu vydechovaných a vdechovaných plynů, o určení srdeční frekvence a okysličení krve během zátěže,“ vysvětlil primář plicního dělení Radovan Kozel. Výsledky spiroergometrického vyšetření ocení také pacienti s cukrovkou, s nadváhou, stejně tak rekreačně či vrcholově sportující lidé. Vyšetření je nezastupitelné také v posudkovém lékařství.