Ocenění zaměstnanci samotné medaile převezmou v úterý zrukou předsedy Českého báňského úřadu Romana Makaria.

Hornické vyznamenání obdrželi Jan Kuchař, vedoucí mechanik závodu 3Dolu Darkov, Slavomil Špandel, vedoucí odboru přípravy výroby na Dole ČSA, Zdeněk Hanák, vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce Dolu Lazy, Jiří Slováček, vedoucí bezpečnosti a hygieny práce Dolu Paskov, Alfréd Szlachta, který už od roku 1972pracuje Dole ČSM a Jan Kurial, který vrevíru pracuje už přes čtyři desítky let a byl uzrodu Občanského sdružení Svatá Barbora.

Zřizovateli pamětní medaile Jiřího Agricoly jsou ministr průmyslu a obchodu a Český báňský úřad. Medaile nese jméno po nestorovi hornického řemesla, Jiřím Agricolovi, který jako první sepsal ucelené dílo ve dvanácti knihách ohornictví a hutnictví.

Svátek svaté Barbory se na Ostravsku slavil od roku 1847.Vtento den horníci nepracovali a zúčastňovali se slavnostních mší vjednotlivých kostelech. Ušachet se konala také symbolická zkouška, takzvaný skok přes kůži, vníž nově nastupující horníci museli vypít jedním douškem půllitrpiva.