V aukci se dražilo šestnáct grafik a šest keramických děl studentů SSUŠ AVE ART Ostrava, deset textilních prací studentů Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze 1 a dvě sklářská díla ze Střední sklářské školy v Novém Boru. Letošní aukce překonala veškerá očekávání a byla bezmála čtyřikrát úspěšnější než první ročník. „Při první aukci v roce 2004 se nám podařilo získat 22 tisíc a loni 36 tisíc korun. Letos to bylo 82 300 korun,“ uvedl ředitel Střední soukromé umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop. V aukci byl vydražen i obraz, který věnovalo vedení hotelu Atom. „Šlo o obraz neznámého umělce, člověka, který kvůli svému postižení musel obraz malovat nohama. Kdysi jsem ho spolu se dvěma kolegy získal v jiné dobročinné aukci. Řekli jsme si, že by bylo dobré, kdyby opět pomohl a udělal radost někomu dalšímu. Jen je mi líto, že autor neví o tom, jak je jeho dílo úspěšné,“ lituje ředitel hotelu Lubomír Bárta.

Pomohli klubu

Díky snaze studentů mohl Klub nemocných cystickou fibrózou v minulých letech pořídit zdravotnické vybavení do takzvaných CF center, v nichž se nemocní léčí. „Letošní výtěžek je určen na rekondiční pobyty dětí nemocných cystickou fibrózou. Mnohdy pocházejí ze sociálně slabších rodin, takže jim chceme umožnit dostat se k moři,“ vysvětlila zástupkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou Lenka Vakermanová. Cystická fibróza je jedno z nejčastějších dědičných onemocnění. Vážně postihuje především dýchací a trávicí ústrojí, v současnosti ji nelze vyléčit, jen zmírnit obtíže.