Ostravští radní, bez jejichž požehnání nyní nemohou mariánskohorští zastupitelé utratit ani korunu, odmítli schválit rozpočet obvodu na příští rok. Nelíbilo se jim, že vplánovaném rozpočtu chybí dvanáct milionů korun na dokončení rozestavěné etapy regenerace sídliště Fifejdy I. „Obvod dostal pro letošní rok dotaci ve výši šesti milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj spodmínkou, že další peníze investuje ze svého. Zastupitelé obvodu ale tyto prostředky ve svém rozpočtu vůbec neřešili,“ vysvětlil náměstek primátora Lukáš Ženatý(ODS).

Podle starostky obvodu Liany Janáčkové je však tento důvod pouhou záminkou ktomu, aby městští zastupitelé, kteří se nemohou smířit se změnami ve vedení mariánskohorské radnice, místní radní politicky šikanovali. Je přesvědčena otom, že jde onátlak, který ji má donutit krezignaci a vrátit dění vobvodu do doby před letošním červnem. Tehdy totiž nynější starostka a senátorka Liana Janáčková (Nezávislí) nahradila ve funkci dosavadního šéfa obvodu Radomíra Michniaka zODS.

„VOstravě vždy platila zásada, že když se obvodu podaří získat státní dotaci podmíněnou finanční spoluúčastí radnice, přispěje na to město,“ tvrdí Janáčková stím, že když její předchůdce Michniak ostátní dotaci žádal, písemně garantoval, že dofinancování stavby bude kryto změstského rozpočtu. Ve vedení Ostravy, kde mají většinu zastupitelé za ODS a ČSSD, však narazila. Město peníze dát nechce, radní tvrdí, že žádná taková dohoda a pravidla, onichž Janáčková mluví, neexistují. Jsou přesvědčeni otom, že obvod má několik možností, jak vyřešit financovaní stavby a rozpočet přepracovat.

Janáčková se ale cítí zahnaná do kouta, tvrdí, že pokud by dala na radu představitelů města, obvod by se dostal do rozporu se statutem města. „Vlastní zdroje nemáme, úvěr nám magistrát neschválí. Domy prodat také nemůžeme, protože ito nám vedení města neposvětilo. Jsme vpatové situaci,“ hodnotí situaci Janáčková.

Do nového roku proto půjde obvod srozpočtovým provizoriem. Odhlasovali to dnes místní zastupitelé. Problém se budou snažit vyřešit vlednu. „Je to jejich rozhodnutí, procesně je to vpořádku. Občané by to neměli vpraktickém životě pocítit,“ řekl Ženatý. Tvrdí, že vžádném případě nejde opolitické šikanování současného vedení Mariánských Hor a Hulvák. „Situace je jen potvrzením toho, že vedení se nepoučilo a nenapravilo chyby, které odhalili vjejich hospodaření auditoři. Znovu šli do rozestavěné akce a neměli na ni peníze. Aznovu přijetím státní dotace na ni riskovali, že ji budou muset itřeba spokutou vrátit,“ míní Ženatý.

Související články: