Vedle Olomouce, Brna a Zlína je Ostrava čtvrtým místem na Moravě, kde se mohou zájemci o zkoušky z angličtiny s mezinárodní a časově neomezenou platností zaregistrovat.

Zkoušky ze všeobecné angličtiny patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Pokrývají čtyři základní jazykové dovednosti, a to poslech, konverzaci, četbu a psaní. Mimo to posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby v autentických životních situacích. „Zájemci si nyní mohou vybrat ze čtyř úrovní náročnosti – KET, PET, FCE, CAE,“ doplnila Irena Šťastná.

Registrační období končí 17. ledna, kontaktní osobou je v KMO Daniel Jeleň.