Ostravskému primátorovi Petru Kajnarovi (ČSSD) se zvyšování počtu úředníků na úřadech moc nelíbí, nicméně ion pro navýšení počtu zaměstnanců na magistrátu zvedlruku. „Zatím to jinak udělat neumíme, budou městu přínosem, potřebujeme je. Zejména vsouvislosti snovým stavebním zákonem a zákonem oochraně ovzduší přibylo lidem ve státní správě práce. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby povinnosti zvládli ve stejném, popřípadě nižším počtu, vtéto chvíli však nemáme lepší řešení,“ konstatoval Kajnar.

Vlistopadu přibylo na ostravském magistrátu osm zaměstnanců. Nejvíce na odboru ekonomického vývoje– čtyři, ojednoho nového zaměstnance pak posílily týmy vútvaru hlavního architekta, stavebně správním odboru a odborech životního prostředí a vnitřníchvěcí.

„Zvyšujeme počet zaměstnanců za dvou důvodů. Jednak ze zákona přibyla vněkterých odborech další agenda, což platí například oodboru životního prostředí, roste také počet žádostí na stavebně správním odboru, a dosavadní počet pracovníků by nával práce nezvládal. Ten druhý důvod je závažnější. Čtyři nové zaměstnance jsme potřebovali do odboru ekonomického vývoje. Jejich úkolem je podílet se na strategických rozvojových projektech, díky kterým se městu zvýší možnost získat značné finance zEvropské unie,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora pro finance Lukáš Ženatý(ODS).

Tvrdí, že všichni nově přijatí pracovníci se městu vyplatí, ikdyž každý znich bude ročně svého zaměstnavatele stát vprůměru okolo čtyř set tisíckorun. „Rozhodně to není onavyšování byrokracie, formalit a papírování. Ti lidé nám přinesou řádově mnohem vyšší hodnoty,“ míní Ženatý.