Aojaké programy se vlastně jedná? První znich je zaměřen na podporu přípravy projektů voblasti životního prostředí a zemědělství, další pak na drobné vodohospodářské akce a třetí na podporu aktivit voblasti životního prostředí. Bližší specifikace všech tří dotačních programů je uvedena na elektronické úřední desce,“ řekl Aleš Linhart, tajemník hejtmanakraje.

Rada podle jeho slov také dále rozhodla ovyhlášení dotačního programu snázvem Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008. „Vrámci dvou dotačních titulů zde mohou být žadatelem obce do dvou a půl tisíce obyvatel. Uzávěrka příjmů žádostí je stanovena do 15.února tohoto roku,“ vysvětlil ještě Linhart.