Zájemci otyto peníze se musejí zabývat aktivitami voblasti volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury a vzdělávání a aktivitami pro handicapované děti a mládež. „Žádosti oúčelové dotace nebo granty mohou zájemci zaslat na adresu Úřadu městského obvodu Poruba, odbor péče oobčany, oddělení školství, kultury a volného času, na Klimkovickéulici.

„Žádosti oúčelové dotace budou přijímány celoročně, a to nejpozději měsíc před realizací projektu, žádosti ogrant budou přijímány do 29.února podle vyhlášených téma,“ uvedla Hana Kremerová zútvaru prezentace a informací porubské radnice.

Prvním ztémat bude volný čas. Zahrnovat bude pomoc při zabezpečování celoročního účelného využívání volného času sdůrazem na působení na neorganizované děti a mládež, dále podporu rozmanitých činností, jejichž prostřednictvím se naučí trávit aktivně volný čas, a podpora aktivit směřujících krozvoji talentu a nadání dětí a mládeže.

Druhým tématem budou prázdniny – umožnění účasti na prázdninových táborech co největšímu počtu dětí, především ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, a zdravotně postiženým dětem na ozdravných táborech.

Posledním tématem je sdružení. Zahrnuje podporu činností směřujících kvytvoření předpokladů realizace celoročních aktivit občanských sdružení dětí a mládeže vpůsobnosti městského obvodu Poruba.

Více informací oposkytování grantů se mohou zájemci dozvědět na internetových stránkách porubské radnice (www.moporuba.cz). Stáhnout si znich mohou například žádosti oposkytnutí těchtopeněz.