Detailní propočty toho, jak se daňová reforma odrazí na mzdách, si udělali odboráři společnosti ArcelorMittal před tím, než se pustili do kolektivního vyjednávání svedením společnosti ohledně mezd na letošní rok. Průměrný zaměstnanec huti vydělal vloňském roce přes sedmadvacet tisíc korun, po zavedení jednotné daně si oproti loňsku polepší oasi sto třicet korun. Ze studie Raiffeisenbanky se kterou odboráři pracovali, ale vyplynulo, že učtyřčlenné domácnosti se vnovém roce zvýší výdaje ovíce než čtyři tisíce korun měsíčně. „Když zohledníme tuto studii, museli by zaměstnavatelé živiteli rodiny přidat tak dvacet procent, aby se jim nesnížila životní úroveň,“ sdělil Laskovský.

Jednotná daň je motivující

Podle předsedy představenstva krajské hospodářské komory Pavla Bartoše je největším plusem daňových změn to, že bude lidi více motivovat. „Každé snížení daní je správné, ikdyž je evidentní, že pomůže více lidem svyššími příjmy. Ale já předpokládám, že to je pouze začátek nastaveného trendu, ve kterém by se mělo pokračovat,“ uvedl Bartoš. „Největším plusem nové daňové úpravy je, že má pro lidi motivující charakter,“ dodal Bartoš.

Stím souhlasí iodborníci na Finančním ředitelství vOstravě. „Výše sazby se již nezvyšuje vzávislosti na výši dosaženého základu daně. Vtomto smyslu jednotnou sazbu přivítaly nejen fyzické osoby, které se vminulosti pohybovaly vnejvyšších dvou daňových pásmech, ale jistě ivšichni ostatní,“ uvedla Petra Homolová, mluvčí ostravského finančního ředitelství.

Rovný přístup ke všem

Nová sazba nahradí dosavadní čtyři– ty byly ve výši dvanáct, devatenáct, pětadvacet a dvaatřicet procent. Změnila se také konstrukce základu daně. „Scílem snížit daňové zatížení vyvolané vminulosti používaným systémem klouzavé progresivní daňové sazby využívali lidé celou řadu legálních daňových postupů, které vedly ke snížení daňového zatížení. Například manželé sdětmi využívali společného zdanění manželů. Takovýchto optimalizací však nemohly využít všechny fyzické osoby. Ztohoto pohledu se tedy použití jednotné sazby daně jeví také jako promítnutí zásady rovného přístupu ke všem fyzickým osobám,“ míní Homolová.

Se zavedením jednotné daně souhlasí isenátorka a starostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková. „Schvalovala jsem to, takže stím souhlasím. Ikdyž nové reformy přinesou některým lidem asi problém, změny už musely přijít,“ řekla Janáčková.