„Prostředí je tu přece jen mnohem čistější než dříve, není tady už tolik problémových obyvatel a lidi láká velmi vhodná poloha uprostřed Ostravy,“ vysvětluje zájem investorů starosta Vítkovic Petr Dlabal.

Například italský investor chce nové bytové domy postavit na náměstí Jiřího zPoděbrad– velká betonová plocha, která svého času sloužila jako autobusové náměstí, se tak zcela změní. Projekt počítá se čtyřpodlažními budovami ve tvaru obrácených céček, mezi nimiž bude široká proluka, aby směrem od střední školy na jednom konci náměstí až po sad Jožky Jabůrkové byl průhled.

Velkolepý projekt má vplánu společnost Vítkovice Holding– zahrnuje obnovu historických objektů iřadu developerských aktivit, včetně budování administrativních center a obytných lokalit se zelení a plochami pro volný čas. Hlavní část projektu je směřována na území takzvané Dolní oblasti, část se ale týká ipřiléhajícího městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

„Ve spolupráci sodborníky, historiky a špičkami české architektury chceme už letos zahájit přípravu projektů na obnovu architektonických a technických unikátů vDolní oblasti. Zcela klíčová bude příprava a vybudování unikátního univerzitního a výzkumného centra pro několik tisíc studentů a odborníků nejen na oblast strojírenství,“ uvedl předseda představenstva Vítkovice Holding Jan Světlík stím, že jde ozáměry srozsahem, který nemá vČesku obdoby. Podrobnější informace kprojektu však společnost zatím nechce zveřejnit.

Svůj bytový fond chce vylepšit isamotná radnice. „Na výstavbu nových domů nemáme peníze, ale chystáme se některé objekty rekonstruovat,“ uvedl starosta Dlabal stím, že milion korun bude například stát výměna oken domů na Štramberské ulici, opravovat se bude idům na Lidické ulici, což radnici přijde na 1,4milionu korun. Udalších objektů počítá radnice například sopravami střech či novými rozvody plynofikace. Opravovat se vtomto roce budou ve větší míře ichodníky, na což bylo zrozpočtu vyčleněno 3,3milionůkorun.

Zlepšit komfort bydlení ve Vítkovicích by měly idalší dvě investice. Radnice chce zrekonstruovat dům na Ocelářské ulici, kde by měla vzniknout nová ordinace pro lékaře. Ten nyní vobvodě chybí a lidé musejí za lékaři dojíždět do jiných částí Ostravy. Další akcí je výstavba prvního supermarketu vtomto městském obvodě. „Společnost Diskont chce začít se stavbou už na jaře, vříjnu by chtěli otevírat. Podobný obchod tady chyběl, lidé za nákupy teď dojíždějí hlavně do Zábřehu,“ dodal starosta.