Se svými psy jezdí například za postiženými dětmi do dětských domovů a rehabilitačních ústavů. „Léčbu, která je pojmenována jako canisterapie, můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá příznivého působení psa na zdraví člověka. Velký důraz je kladen především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné,“ vysvětluje Přemysl Mikoláš, který dříve pracoval také jako policejní psycholog a vyjednavač u Speciální zásahové jednotky v Ostravě, později jako psycholog i v OKD.

Nyní uplatňuje své znalosti ve Speciálním pedagogickém centru pro poruchy autistického spektra a vady řeči v Ostravě-Zábřehu, působí rovněž jako psycholog v Ústavu sociální péče v Hrabyni a v Dětském domově se školou v Těrlicku. „Za dobu, co komondory chováme, jsme poznali povahu tohoto výjimečného plemena psa, o kterém se ve svých spisech zmiňoval už Jan Ámos Komenský. Komondor má opravdu jedinečný charakter. Svou rodinu a dům dokáže ubránit proti zlodějům, v objetí postižených dětí i dospělých klientů se ale mění v trpělivého a snášenlivého beránka,“ dodává dále chovatel komondorů z Havířova.

Komondor upoutá už svým zjevem

Psi tohoto plemene upoutají pozornost okolí už svým zjevem. Komondor má neobvyklou srst. Dlouhé, bílé a do šnůr zplstnatělé chlupy sahající až na zem, připomínají spíše ovečku než psa. „Netypický zjev má u klientů úspěch. Lidé s různým postižením se například srsti dotýkají a zaplétají ji občas v copánky,“ popisuje Mikoláš. Společně se svou ženou už před půldruhým rokem složili canisterapeutické zkoušky se dvěma komondory najednou, nyní připravují pro tuto náročnou práci další fenku.

„Ve svém volném čase společně s našimi psy navštěvujeme různá sociální zařízení, ve kterých jsou děti nebo dospělí, kteří trpí psychickými poruchami, depresemi, jsou tělesně postižení nebo se cítí opuštění a smutní. Kontaktem se psy dochází většinou u těchto lidí k velké změně. Například v dětských domovech jsou děti, které se špatně vyrovnávají se životem bez rodičů. Psa berou jako kamaráda, který je má rád takové, jaké jsou, můžou si s ním hrát a mazlit se s ním. V domovech důchodců zase návštěvy psů působí jako příjemné zpestření stereotypního dne, staří lidé vzpomínají na své psy a také ti, kteří nechtějí obyčejně komunikovat, vyprávějí příběhy ze svého dřívějšího života.

Terapie je odlišná podle potřeb pacientů

„Poněkud odlišná terapie je v různých ústavech pro mentálně nebo tělesně postižené. Zde pes tvoří i součást jakési rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Je těžké přimět postižené dítě, že musí procvičovat svaly na rukou, ale stejné dítě bez pobízení hází psu míček a natahuje se, aby ho pohladilo, rozevírá dlaň, aby cítilo jeho srst, když se s ním mazlí. Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáží za psem i plazit nebo lézt po čtyřech, aby se ho alespoň dotkly. Velmi významnou a úspěšnou metodou je v těchto případech polohování,“ popisuje působení canisterapie Mikoláš.

Podle jeho ženy jsou výsledky této terapie patrné a radost, kterou dávají postižení lidé najevo, je pro ty, kdo pomáhají, tou největší odměnou. „Na druhé straně je ovšem tato činnost psychicky namáhavá. A to nejen pro člověka. Poznáme to i na našich psech. Pokud například někde máme působit na pacienty třeba tři až čtyři hodiny, bereme už dva pejsky. Jeden by totiž takovou dobu nemohl zvládnout. Například i po těch dvou hodinách potřebuje pes oddech a uvolnění. Někdy se ta psychická únava projeví i dříve, to už poznáme podle chování psa,“ dodávají společně manželé Mikolášovi.

Co to je canisterapie

 

Canisterapie se uplatňuje zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se například o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově strádajícími či autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi například při výskytu apatie či u dlouhodobě nemocných dětí. Kontaktem se psy dochází většinou u těchto lidí k velké změně. Například v dětských domovech jsou děti, které se špatně vyrovnávají se životem bez rodičů. Psa berou jako kamaráda, který je má rád takové jaké jsou, můžou si s ním hrát a mazlit se s ním. Pomáhají s péčí o pejska a to vede k vytváření pocitu odpovědnosti, ale také zvýšení sebevědomí, protože jejich osobnost je v této činnosti důležitá. Canisterapeuti připravují různé hry, aby tyto děti co nejvíce poznaly psy a věděly, jak se o ně starat a jak se k nim chovat. (lap)