„Termín, od kterého budou pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky opět přijímat nové žádosti opodporu, zatím neznáme. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát vprůběhu února nebo března,“ odpověděl Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. Potenciálním uchazečům opodporu vrámci programu Panel proto Wagner doporučuje, aby se zahájením rekonstrukcí vyčkali a práce zahájili až po podání žádosti. Podmínky pro získání podpory stanoví, že žádost opodporu je třeba podat před zahájením vlastních prací na rekonstrukcidomu.

Milan Malý, spolumajitel ostravské společnosti KRP Group s. r. o., která se specializuje na revitalizace panelových domů, ale říká, že pokud nepadne rozhodnutí vnejbližších týdnech, bude letošek pro opravy domů ztracen. „Přípravná fáze regenerace domu trvá zhruba čtyři měsíce. Celý proces je dost složitý a nejde jej výrazně zkrátit. Zahrnuje vypracování energetického auditu včetně certifikátu tepelné náročnosti budovy, projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, ohlášení nebo pouze sdělení stavebního úřadu a další nezbytné činnosti,“ vysvětluje Malý.

Připomíná také, že ve velmi obtížné situaci jsou rovněž bytová družstva a vlastníci domů, kteří mají rozpracované či úplně připravené projekty. Také jim po loňském pozastavení příjmu žádosti na státní dotaci vrámci programu Panel nezbývá nic jiného než čekat. „Určitě nebudu přehánět, když řeknu, že současná nejistá situace je špatná pro všechny. Není totiž zřejmé, zdali program Panel bude vůbec opět spuštěn. Proto je podstatné, aby vlastníci domů co nejdříve dostali jasnou odpověď, že stát regenerace panelových domů podporovat nebude a mohou začít domy opravovat ibez nároku na státní dotaci,“ dodáváMalý.

Také uznávaný energetický auditor zOstravy Miroslav Škarpa má obdobný názor. „Dotace na úhradu části úroků zúvěrů, kterou vlastníci panelových domů vminulých letech využívali, dokázala nastartovat řadu projektů. Je to významný faktor, který následně zajistí lidem lepší a kvalitnější bydlení. Navíc vzateplených domech lidé výrazně šetři peníze, protože úspory energie jsou hodně výrazné,“ dodává energetický auditor.

Podle zkušeností bytových družstev, ve kterých už domy zateplili, se proti dřívějšímu stavu ušetří až čtyřicet procent energie na vytápění.

Vprvních pěti letech realizace programu Panel byly vrámci celé republiky čerpány částky mezi dvěma sty až třemi sty miliony korun ročně. Vroce 2006však zaznamenal Panel prudký rozmach. Státní fond rozvoje bydlení profinancoval na dotaci úroků zúvěrů 1,6miliardy korun. Vroce 2007vystačilo půldruhé miliardy pouze na pololetí. Zvýšené náklady, které už stát nestačil pokrýt, byly také hlavním důvodem pro loňské pozastavení příjmu žádostí na úhradu části úroků zúvěrů vrámci programu Panel uČeskomoravské záruční a rozvojové banky.