Zároveň se jim během veřejné debaty na radniční půdě dostalo odpovědí knámitkám přímo od zástupců investora stavby– společnosti RPG Real Estate. Utišily se tedy nakonec jejich obavy? Převážněano.

Lidé zokolních domů na ulicích Nádražní a Zborovské se především bojí, zda jim připravované práce negativně neovlivní dnes příjemné místo kbydlení. Jestli náročná stavba, jež bude svými podzemními garážemi sahat do velké hloubi, nenaruší statiku okolních domů. Nebo zda třeba po dobudování komplexu nezahltí lokalitu velké množství dopravy.

„Má připomínka se může zdát až šílená, ale během demolice istavby se budeme potýkat sobrovskou prašností. Takže si myslím, že by nám měl investor během celého trvání realizace projektu zajistit úklid domů včetně pravidelného mytí oken, tak, jako je to běžné vcizině,“ zaznělo například během diskuse od jednoho ze zhruba třiceti přítomných občanů.

„Jsem rád, že diskuse nebyla vyhrocená. Lidé přicházeli se svými obavami ipředstavami a atmosféra jednání byla korektní. Věřím, že všichni pochopili, že uděláme maximum pro to, aby vše probíhalo šetrně a dopady na okolí byly co nejmenší,“ vyjádřil se po skončení jednání Petr Handl, mluvčí RPGRE.

Jeho dojem zvyznění debaty pak potvrdila například iAlexandra Gabrielová, která své obavy projevila během diskuse hned několikrát. „Toto sezení mi dodalo naději, že celý proces nebude tak bolestivý, jak se nám zdálo. Pořád ale musíme být opatrní vůči všem zde vyřčeným příslibům. Nemůžeme si být totiž nikdy jisti, že to, co nám tady investor a projektanti přislíbili, také dodrží,“ uvedla žena bydlící vtěsné blízkosti Jindřichu.

Jindřich má být skvostem

Demolice stávajícího hotelového domu Jindřich by měla začít vrozpětí zhruba tří měsíců. Investor, společnost RPG RE, už kní sice má povolení, ale dále čeká na vydání stavebního povolení pro stavbu komplexu JindřichPlaza.

„Nechceme demolovat, dokud nebudeme hned poté moci začít stavět. Nebylo by totiž dobré nechávat prašné staveniště nějakou dobu zbytečně prázdné,“ vysvětlil Petr Handl, mluvčí investorské skupiny. Bourání starého a následná stavba nového Jindřichu by podle jeho slov měly celkově trvat zhruba dvaroky.

Koncept projektu Jindřich Plaza počítá sprvotřídním hotelem se zhruba sto dvaceti pokoji a řadou doplňkových služeb, jako jsou fitness centrum či třeba relaxační bazén. Součástí mají dále být kancelářské prostory, obchůdky, vyhlídková restaurace a také čtyřpatrové podzemní parkoviště pro 640aut.

„Kompozice budov je projektována tak, že rozšiřuje stávající Bezručův sad, čímž výrazně zvyšuje plochu současné zeleně. Historická těžní věž před Jindřichem by měla zůstat zachována a stane se důstojnou součástí nového areálu,“ uvedl ještě Petr Handl a závěrem dodal, že finance na projekt pocházejí zjiných zdrojů, než jsou zisky znájmů bývalých bytůOKD.

 

Související články: