Nedostatky, které zjistili kontroloři ostravského magistrátu, když prověřovali hospodaření Mariánských Hor a Hulvák, nejsou podle vedení obvodu tak závažné, aby nemohli nakládat smajetkem. Tvrdí také, že nucená správa, která kvůli tomu platí od začátku prosince a vpodstatě zbavila obvodní samosprávu všech rozhodovacích pravomocí, byla vyhlášena protiprávně.

„Nechali jsme si vypracovat právní analýzu, jejíž závěry napovídají, že rozhodnutí statutárního města se mohlo dostat do kolize sústavním pořádkem České republiky a Evropskou chartou místní samosprávy,“ uvedla starostka obvodu a senátorka Liana Janáčková (Nezávislí).

Autorka právní analýzy, advokátka Jana Hamplová, která se od roku 1990specializuje na veřejnou správu, řekla, že si ostravští zastupitelé špatně a účelově vyložili zákon oobcích. „Zákon oobcích sice dává statutárnímu městu právo svěřit, a tedy iodebrat pravomoci svému obvodu, ale to neznamená, že toto svěření a odejmutí záleží na libovůli těch, kdo otom rozhodují. Nesmí se chovat vrozporu súčelem zákona, nesmí narušovat rovnost a nesmí těchto práv zneužívat. Aktomu tady podle mého názoru nepochybně došlo. Zásah statutárního města je zhlediska ústavního práva neobhájitelný,“ konstatovala Hamplová.

Představitelé obvodu vnásledujících dnech požádají opomoc ombudsmana a ministerstvo vnitra jako dozorový orgán samosprávy, aby se zasadili osmírné řešení tohoto problému. Vkrajním případě jsou rozhodnuti jít ksoudu. „Vnejhorším se budeme vážně zabývat imyšlenkou na odtržení Mariánských Hor a Hulvák od Ostravy,“ podotkla Janáčková.

Podle Hamplové by bylo nejlepší, kdyby se obě strany dohodly a zastupitelé Ostravy zrušili své neuvážené rozhodnutí založené spíš na emocích než naprávu.

„Celou právní analýzu inaše stanovisko jsme poslali všem ostravským zastupitelům, osobně jsem požádal ostravského primátora, aby se kcelé záležitosti zastupitelstvo vrátilo na své schůzi 30.ledna,“ upřesnil místostarosta obvodu Jiří Boháč (KSČM). Nucená správa podle něj komplikuje život nejen občanům, ale ztěžuje práci také úředníkům úřadu. „Celý systém je těžkopádný, náročný jak časově, tak finančně. Při vyřizování žádostí občanů dochází kprůtahům,“ vysvětlil Boháč stím, že vobvodu vznikla také petice nespokojených občanů, kteří žádají, aby město „Mariánkám“ pravomoci vrátilo.

Zcela opačně však vidí situaci vměstském obvodu představitelé Ostravy. Vtiskové zprávě uvádějí, že po více než měsíci je nutné konstatovat, že vše probíhá hladce a bez komplikací. „Pro projednání vradě města bylo předáno celkem sedmnáct materiálů městského obvodu, znichž rada dosud posoudila deset a další má na pořadu jednání příští úterý. Magistrát města a jeho jednotlivé odbory dále pro městský obvod realizovaly celkem 630schvalovacích kroků. Jedná se oproplácení faktur, realizaci objednávek, převody prostředků mezi účty, podání platebních příkazů a další obdobné činnosti. Vrámci koordinace a spolupráce bylo mezi městským obvodem a magistrátem uskutečněno více než sto ústních konzultací a odpovězeno čtrnáct písemných dotazů obvodu,“ uvádí vtiskové zprávě mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý ktomu dodal, že je rád, že se nenaplnila slova představitelů obvodu Mariánské Hory a Hulváky ohrozícím kolapsu a významném dopadu na obyvatele tohoto obvodu. „Zaměstnanci magistrátu iobvodní radnice novou situaci zvládli a ivnásledujících dnech a týdnech jsou připraveni řešit úkoly, které ještě vyvstanou,“ prohlásil Ženatý.

Primátor Ostravy Petr Kajnar uvedl, že dostal do ruky právní analýzu Jany Hamplové. Nestihl ji ale do detailu prostudovat. Je však přesvědčen otom, že zastupitelé rozhodovali vsouladu se zákonem. „Kolik advokátů, tolik právních názorů. Nucenou správu jsme vobvodu vyhlásili proto, abychom napravili chyby, ke kterým tam dlouhodobě docházelo. Zatím ještě nenastal čas, abychom své rozhodnutí zrušili,“ míní Kajnar.

Otom, zda se zastupitelé budou kproblému vracet na schůzi 30.ledna, budou zítra jednat ostravští radní, rozhodnou otom, jaké doporučení svým kolegům dají.

Související články: