„Pro získání certifikátu musela nemocnice splnit řadu náročných kritérií, které se týkají kvality, diagnostických postupů, péče opacienty, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, managementu, péče ozaměstnance, sběru a zpracování informací a protiepidemických opatření,“ vysvětlil manažer kvality Vítkovické nemocnice Petr Hýža stím, že platnost akreditace je tři roky. Poté bude Vítkovická nemocnice statut akreditovaného zdravotnického zařízení opět obhajovat.