Soudci projednali a uzavřeli téměř 4700trestních kauz, což je více, než kolik jim bylo přiděleno. Vpraxi to znamená, že se jim podařilo snížit počet nedokončených řízení, vporovnání srokem předchozím osedmnáct procent. Vyplývá to ztiskové zprávy očinnosti Okresního soudu vOstravě za rok 2007, kterou zveřejnil jeho tiskový mluvčí Igor Krajdl.

UOkresního soudu vOstravě vloni působilo celkem čtyřiasedmdesát soudců, což je ošest méně, než kolik činí plánovaný stav. Muži a ženy vtalárech se kromě trestních věcí zabývali icivilními spory, rozhodovali oexekucích idalších záležitostech. Celkem vynesli na dvaadevadesát tisíc různých verdiktů. Vjejich práci jim výraznou měrou pomohli idalší zaměstnancisoudu.

„Kdispozici měli pětatřicet vyšších soudních úředníků a tajemníků a od poloviny roku čtyři asistenty soudců,“ řekl Krajdl stím, že rozpočet soudu na rok 2007činil téměř 227milionůkorun.

Ostravský soud se stejně jako další okresní soudy vrepublice potýkají sproblémem vleklých soudních sporů, které se táhnou pět a vícelet. „Je evidováno 322civilních a osm trestních věcí starších pěti let. Tento neutěšený stav je částečně důsledkem nedostatečného personálního obsazení justice zlet devadesátých. Je nutno zdůraznit, že Okresní soud vOstravě od roku 1989nikdy nepracoval a dosud nepracuje splným počtem soudců předpokládaným podle stavu určeného ministerstvem spravedlnosti. Záměrem vedení soudu je tento stav co nejrychleji napravit a chybějící soudce nahradit odborným personálem, zejména soudními asistenty. Otato místa však není vzhledem kpoměrně nízkému finančnímu ohodnocení ve srovnání sjinými obory práva mezi absolventy právnických fakult velký zájem,“ uzavřel Krajdl.