Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám sdětmi vtísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinámlidí.

Loni vostravsko-opavské diecézi koledníci získali na dobročinné účely téměř deset milionů korun. VOstravě šlo nejvíce peněz na výstavbu Hospice svatého Lukáše ve Výškovicích, který byl otevřen na podzim. Zařízení, kde mohou důstojně umírat nevyléčitelně nemocní lidé, však potřebuje další peníze na dofinancování a provoz, proto ostravská Charita počítá sdalším příspěvkem na hospic také zletošní sbírky. Na poslední splátku hospice, jehož cena včetně vybavení se pohybuje okolo 123milionů korun, jí schází přes čtrnáct milionůkorun.

„VOstravě dosáhli koledníci vynikajícího výsledku. Vybralo se tu necelých 1,083milionu korun. Ztéto částky je pětašedesát procent určeno na dofinancování Hospice svatého Lukáše a na sociální pomoc lidem vkrizové situaci. Ze sbírky budou podpořeny také chráněné dílny a další humanitární aktivity Charity svatého Alexandra. Zbývajících pětatřicet procent částky bude použito na humanitární pomoc vzahraničí a organizační náklady republikového pořadatele sbírky,“ uvedl mluvčí ostravské Charity DaliborKraut.

Dodal, že vkrajském městě proběhla sbírka vklidu bez vážnějších problémů. „Lidé byli ke koledníkům velmi vstřícní. Problém se vyskytl poslední den sbírky. Objevili jsme skupinu falešných koledníků. Incident jsme nahlásili policii,“ řeklKraut.

Iletos mohli lidé přispět do Tříkrálové sbírky formou dárcovské SMS zprávy, byly pořádány také dobročinné koncerty, jejichž výtěžek putoval na charitníkonto.

„Za vynikající výsledek sbírky bych chtěl srdečně poděkovat bezmála tisíci dobrovolným koledníkům a také všem přívětivým dárcům za jejich finanční příspěvky,“ poděkoval ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.