Jednou ročně důkladná revize za asistence nezávislého statika. Každý měsíc prohlídka, kterou provádějí zaměstnanci technických služeb. Adokonce každotýdenní kontrola pověřenými osobami zkonkrétní školky.

Takto důkladně dohlížejí na bezpečnost venkovních atrakcí vobvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). „Držíme se zkrátka norem,“ vysvětlil Petr Smoleň, náměstek pro provoz Technických služeb MOaP, které mají vcentrální městské části stav a případné opravy daných zařízení na starosti. „Pokud se při nějaké ztěchto kontrol objeví závada, hned ji odstraníme,“ uvedl ještě Smoleň stím, že podle jeho mínění je vtomto obvodu péče okolotoče či prolézačky velmi důkladná.

Vměstské části Poruba jsou za bezpečný stav tělocvičného zařízení odpovědné ředitelky mateřských škol. Kolotoče se prý ale ve školních zahradách už téměř nevyskytují. Kovové prolézačky jsou pak postupně nahrazovány modernějšími a bezpečnějšími dřevěnými sestavami.

„Kontroly stavu tělocvičného nářadí a zařízení, umístěného vbudově nebo na zahradě, jsou prováděny vsouladu splatnými předpisy jednou ročně, pokud je to třeba, ihned následují porevizní opravy. Denně jsou ale prováděny vizuální kontroly zařízení učitelkami mateřských škol před tím, než je mohou děti užívat ke sportování nebo hrám,“ sdělila Hana Kremerová ztiskového oddělení porubské radnice.

Obdobně jako vPorubě funguje péče ovenkovní atrakce ivnejlidnatějším ostravském obvodu Jih. Kontrolu zařízení vareálu mateřských a základních škol mají izde ve své kompetenci ředitelé. „Skaždou školou jako spříspěvkovou organizací má náš úřad sepsánu zřizovací listinu, její součástí je smlouva ovýpůjčce, kde je mimo jiné uvedeno, že okontroly a revize kolotočů či prolézaček se starají samy školy,“ doplnil informace Michael Kutty, mluvčí Ostravy-Jihu.