Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) chce nově nechat v parku setnout i další volně rostoucí stromy.

O důvodech a okolnostech kácení více než stovky dřevin jsme vás informovali v Deníku uplynulý pátek. V článku bylo zároveň uvedeno, že žádostmi o setnutí stromů se nyní zabývá odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu. Drobná chyba se však vloudila do uvedených termínů, ve kterých má odbor vydat svá rozhodnutí.

„Lhůta k vydání rozhodnutí je u takto zvláště složitých případů devadesát dnů. K tomu se přičítá doba nutná pro vypracování znaleckého posudku, který si odbor životního prostředí nechá před svým verdiktem zpracovat,“ uvedl termíny na pravou míru Pavel Valerián, vedoucí zmiňovaného odboru. Znalec, který posoudí funkční a estetický význam označených dřevin, by měl být podle něj znám v nejbližších dnech.

Nezávislý posudek stavu dalších stromů, které by z Komenského sadů měly zmizet, si chce ale nechat vypracovat i sdružení svatý Václav. To se už dříve aktivně vkládalo i do záchrany čtyřřadé lipové aleje, jejíž osud je také stále nahnutý.

A proč vlastně mají být v ostravském „central parku“ káceny další stromy? „Situace je jednoduchá – stromy v Komenského sadech zkrátka postupně dožívají. V rámci obnovy a také kvůli starosti o bezpečnost občanů jsme proto požádali ostravský magistrát o povolení k vykácení asi stovky dřevin, které byly jako nezdravé označeny našimi odborníky,“ vyjádřil se pro páteční Deník Vítězslav Bystroň, vedoucí odboru místního hospodářství obvodu MOaP.