Výstavba dálničního přiváděče z Poruby, takzvaného Severního spoje, se na konci minulého roku zkomplikovala. Velmi diskutovaná komunikace, která má vést přes lesík Turkov, se totiž opozdí o několik let. Důvodem je, že tato komunikace podle současného územního plánu města neodpovídá parametrům rychlostní komunikace, jejíž výstavbu by mohl financovat stát. Proto vypadla z gesce Ředitelství silnic a dálnic.

„Je stále stejná situace, protože ještě nejsou zpracovány studie, které navrhují řešení,“ informovala o aktuálním stavu mluvčí radnice v Ostravě-Porubě Petra Špornová.

Výstavba Severního spoje se tak může posunout o dva až tři roky.

„Poruba stále trvá na vedení přes lesík Turkov,“ dodala Špornová.

Severní spoj není žádná novinka, protože s jeho výstavbou počítal Územní plán města Ostravy už od osmdesátých let. Trasa měla vést přes část lesíka Turkova, který byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1993. Navazovat měla přímo na ulici Bedřicha Nikodéma v Porubě.

Současný územní plán je platný od roku 1994. V něm měl Severní spoj vést po ulici Provozní v Třebovicích s návazností na ulici Martinovskou v křižovatce s ulicí Čs. armádního sboru v Porubě. Porubské zastupitelstvo v roce 2000 podalo podnět ke zpracování návrhu změny územního plánu z roku 1994, aby Severní spoj navazoval opět na ulici Bedřicha Nikodéma a vedl přes lesík Turkov. Tato varianta se však nezamlouvá mnoha lidem, kteří chtějí lesík Turkov zachovat.