Jaký je nyní zájem o areál Ještěrka a průměrná denní návštěvnost?

V současné době využívá bazénu v pracovních dnech asi 100 až 150 klientů, ve víkendových dnech zhruba 300 až 350 klientů denně. Tělocvična je nyní využívána ze třiceti procent, do března očekáváme vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu její plné využití.

Předpokládáte, že provoz Ještěrky bude ztrátový, nebo výdělečný?

Provoz zařízení tohoto typu bývá vždy ztrátový a první analýzy ukazují, že tomu tak bude i v případě Ještěrky.

Budete žádat od města dotace na provoz? Pokud ano, o jakou částku ročně půjde?

Výši provozní dotace bude společnost Sareza schopna vyčíslit až po vyhodnocení zkušebního provozu.

Jaká by musela být cena vstupenky a jaká návštěvnost, aby byla Ještěrka soběstačná?

V rámci současného zkušebního provozu není možno tyto údaje zodpovědně vyčíslit. Cena vstupenky pro návštěvníka se dá vypočítat po analýze ztrát a i cena, která vznikne, bude zřejmě vyšší, než by si mohl návštěvník dovolit. Je nutné vnímat toto zařízení jako službu veřejnosti, která bude vždy, byť nižší částkou, dotována, obdobně jako podobná zařízení tohoto druhu v Česku.

Nabízí areál moderní relaxační prvky, atrakce, které v současnosti lákají klienty?

Vnitřní pětadvacetimetrový bazén s pěti plaveckými drahami disponuje vzduchovou lavicí, stěnovou vodní masáží a vodním chrličem. Součástí komplexu je tělocvična s moderním povrchem a možností provozovat většinu míčových her, připraven je prostor pro posilovnu, kterou je však nutno dovybavit zařízením. Venkovní sportoviště tvoří malá lezecká stěna pro děti a mládež, in-line dráha, hřiště s umělým povrchem pro volejbal a hřiště pro beach volejbal. Po zkušebním provozu je možné na základě průzkumu uvažovat o rozšíření doplňkových prvků v tomto komplexu.

 

Související články: