Landsfeld (41 let) nahradil Rostislava Pavlisku, který po více než třicetiletém působení upolicie odchází do civilu.

VOstravě vloňském roce výrazně přibylo vloupání do automobilů. Policisté evidovali 3433případů, což je o644více než orok dříve. Podle Landsfelda jde onový trend, na který musí policie rychle reagovat. „Po několikaletém poklesu jde orapidní nárůst,“ potvrdil Landsfeld. Policisté se chtějí ve větší míře zaměřit ina pouliční kriminalitu, především na loupeže. Jejich oběťmi se často stávají bezbranné ženy, senioři a děti. „Stoupá ibrutalita pachatelů,“ dodal Landsfeld.

Mezi hlavní cíle nové ředitele patří idoplnění početního stavu policistů, kterých vOstravě chybí několik desítek. „Co nejdříve to chceme změnit, abychom mohli co nejúčinněji bojovat skriminalitou,“ řekl Landsfeld, který hodlá také zkvalitnit komunikaci uvnitř samotné policie.