Na letošek připravují sedm takových akcí. První znich se bude konat 19.dubna, a to Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy ke Dni památek a sídel. Další akce bude následovat 26.a 27.dubna– Jarní víkend shistorickými tramvajemi. Poslední akcí budou oblíbené prosincové jízdy historickými tramvajemi sMikulášem.