„Přihlášku najdou na webových stránkách Ostravské univerzity www.osu.cz. Na obor fyzioterapie se mohou hlásit chlapci idívky sportovně založení, se zájmem oléčbu pohybem. Ovzdělané fyzioterapeuty je velký zájem ve zdravotnických zařízeních, vlázeňství, sportovních a relaxačních centrech. Uplatnění najdou také ve speciálních zařízeních pro handicapované děti a dospělé, vrehabilitačních centrech a rehabilitačních ústavech,“ upřesnila proděkanka pro studium Hana Sochorová.