Smogová inverze výrazně potrápila vpředchozích zhruba deseti dnech obyvatele Moravskoslezského kraje. Nejhorší situace byla jako obvykle na Karvinsku a také na Ostravsku. Denní imisní limity polétavého prachu byly vněkterých lokalitách překročeny takřka šestkrát!

Kdo za to může? „Zdejší průmysl, ale nejen on. Ke špatnému stavu ovzduší přispívají irostoucí doprava a také lokální topeniště. Nepříznivou situaci vminulých dnech způsobila tlaková výše steplotní inverzí, na horách bylo tepleji než vnížinách. Zádržná vrstva a slabé proudění vzduchu způsobovaly, že se škodliviny špatně rozptylovaly a jejich koncentrace tak narůstaly,“ vysvětlil Libor Černikovský, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší ostravské pobočky Českého hydrometeorolo­gického ústavu

Smogová inverze, která se táhla deset dnů, je pak podle Jiřího Bílka zostravského Zdravotního ústavu pro zimní období vtomto kraji typická. Ion pojmenovává jako hlavní viníky „nedychatelna“ kromě velkých podniků také dopravu a neekologické vytápěnídomků.

„Velkým problémem je, že lidé netopí kvalitními palivy. Chápu, že třeba mají hlouběji do kapsy, ale podepisují se tak na zdraví všech. Významný vliv má také to, že rok od roku roste doprava,“ sdělil Deníku Bílek, podle kterého není dobré vtakových dnech, jako byly ty předchozí, vůbec vycházetven.

Pokud ale člověk chodí do práce, tak se touto radou může řídit jen těžko. Každopádně by se lidé vkraji měli už před zimou dopovat vitaminy, aby posílili svůj imunitní systém. Atrpělivě doufat vto, že se situace brzy zlepší.

„Kraji pomůže dostavba dálnice, která odvede auta bokem. Velice pozitivní pak je, že se nyní velké firmy dobrovolně zavazují ktomu, že se budou ekologickým projektům věnovat mnohem výrazněji, než vůbec musejí. Jsem stoprocentně přesvědčen, že se ovzduší vtomto regionu radikálně zlepší do avizovaného roku 2011,“ vyjádřil se ještě JiříBílek.

Martin Pleva

 

 

 

Děti se tu dusí, upozorňují lékaři

Ostrava - Je to jako bychom vykouřili šedesát cigaret denně, tak přibližuje dopad znečištěného ovzduší na zdraví lidí vOstravě-Radvanicích dětská lékařka Eva Schallerová. Ale ivostatních místech kraje jsou lidé chtě nechtě podle tohoto přirovnání silnými kuřáky– denně vyšlukují přes třicet cigaret.

Špatný vzduch přitom ohrožuje zejména děti. „Děti dýchají na jednotku hmotnosti více než dospělí. Mají menší dýchací cesty iplíce a mají je také mnohem zranitelnější. Mají nezralý imunitní systém a pohybují se vnižší úrovni nad zemí. Jsou pohybově daleko aktivnější a více se pohybují venku,“ vysvětluje Schallerová. Denně jsou vjejí ordinaci vOstravě-Radvanicích, obvodě přímo sousedícím snejvětším znečišťovatelem, hutním kolosem ArcelorMittal, ošetřeny desítky nemocných dětí. Přicházejí srespiračními infekty, které začínají postihovat čím dál menší děti a stěhují se zhorních do dolních etáží dechových cest, čímž je onemocnění závažnější. „Co pozoruji hlavně poslední dva roky, je neuvěřitelná agresivita těchto nemocí. Někdy stačí pár dnů a způvodní rýmy má dítě oboustranný zápal plic,“ říká lékařka, která dlouhá léta hledala odpověď na otázku, proč tomu tak je. „Co na první pohled vypadá jako běžné nachlazení, může být otrava vzduchem,“ míní lékařka.

Rostoucí počet dětských pacientů ve své ordinaci hlásí iEva Šajnarová, dětská lékařka zOstravy-Poruby. „Současná inverze je úplná hrůza,“ povzdechla si. Vjejí evidenci přibylo astmatiků a dětí sinfekcemi dýchacích cest. „Celková odolnost dětí je horší,“ zdůraznila.

Je inverze? To poznají na nárůstu počtu nemocných ivordinacích nemocnice spoliklinikou vKarviné. „Unás je zhoršený zdravotní stav určitě znát, ze všech stran na nás kouří komíny,“ říká primářka dětského oddělení Lenka Bőhmová. „Je obecně známo, že pokud tady přijedou děti zoblastí, kde je čistší vzduch, automaticky začnou mít zdravotní potíže, především dýchací,“ konstatovala primářka.

 

Iva Havlíčková