Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba či Vítkovice. To jsou ostravské městské obvody, které chtějí vymýtit herny a kasína zněkterých ulic a míst. Důvod? Heren vposledních letech přibylo jako hub po dešti. Vytlačily tak klasické prodejny zboží. Některé ostravské obvody loni vytvořily pracovní skupinu, která si dala za cíl najít způsob, jak svýherními automaty na některých místech skoncovat. Výsledkem je vyhláška, která by vymezovala lokality, na nichž by bylo provozování hracích výherních automatů zakázáno.

„Vyhláškou chceme zatraktivnit zejména oblast Hlavní třídy. Snížil by se tak nárůst sociálně patologických jevů, které ssebou provozování výherních hracích přístrojů přináší, ikdyž by Poruba tímto krokem přišla téměř osedm milionů korun ročně,“ sdělil porubský místostarosta Lumír Palyza.

Konkrétně vPorubě by se vyhláška nepříjemně dotkla zhruba 160povolených výherních hracích automatů. Porubské zastupitelstvo doporučilo na konci loňského roku Zastupitelstvu města Ostravy, aby vydalo obecně závaznou vyhlášku, která vPorubě stanoví veřejně přístupná místa, na nichž bude zakázáno provozovat výherní hrací přístroje.

Vyhlášku musí ještě schválit zastupitelstvo města Ostravy. Až se tak stane, mohla by část, vztahující se kPorubě, vstoupit vplatnost ještěletos.

Obvod Poruba chce vytěsnit herny a hrací automaty především zHlavní třídy a přilehlých oblastí – Alšova a Nezvalova náměstí. Výherní hrací automaty se vPorubě nenalézají vobecních prostorách, ale většinou vdomech bytových družstev, která vznikla zřad nájemníků.

„Uvidíme, co to udělá se zbytkem městského obvodu Poruba. Může se stát, že se provozovatelé nebudou chtít vzdát svých příjmů a budou hledat jiná místa,“ připustil porubský starosta MiroslavNovák.

Sami provozovatelé výherních hracích automatů nejsou zpřipravované vyhlášky nadšení. „Výherní automaty tvoří velkou část našich příjmů. Je to trvalý a spolehlivý zdroj peněz, takže pochybuji otom, že by se jich některý provozovatel chtěl dobrovolně vzdát,“ uvedl pracovník jedné zrestaurací shracími automaty na Nádražní ulici vOstravě.