„Je to hnus a hrůza! Doufám, že se s tím začne konečně něco dělat. Mám už pomalu strach vzít svou dceru ven na procházku, aby něco nechytla.“ Nebo také: „Ať jde ten Lakshmi Mittal bydlet do Bartovic. By se z toho posr… a zbledl.“ Takovéto a další bouřlivé reakce čtenářů vyvolalo téma o katastrofálním stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, které bez skrupulí otevřel včerejší Deník.

Jeden z mnoha ostřejších názorů směřujících převážně proti hutnímu kolosu ArcelorMittal Ostrava napsal dokonce i Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje. Tedy muž z úřadu, na který se také v současnosti snáší kritika za měkký přístup k bývalé Nové huti. „Jsem velmi silně přesvědčen, že huť ArcelorMittal ve své dnešní podobě dalšímu rozvoji tohoto regionu neprospívá, ba jej přímo brzdí. Mittal je dnes dominantní příčinou toho, že každý další investor přicházející do našeho kraje se sebesofistikovanější výrobou bude mít problém získat takzvané integrované povolení v oblasti životního prostředí, bez kterého nebude moci žádnou výrobu spustit. Nastal čas k tomu, aby politická reprezentace kraje našla odvahu jasně říci, že každá rána na plicích našeho regionu bude buď vyléčena, nebo odstraněna. Padni komu padni,“ napsal mimo jiné ve své reakci na včerejší téma Deníku Drobil (celé jeho vyjádření najdete níže).

ArcelorMittal Ostrava ale svůj vliv na zdejší ovzduší „tak černě“ nevidí. Ochranu životního prostředí podle vyjádření mluvčího Vladimíra Raszky považuje za jednu ze svých priorit. „V současné době vypouštíme do ovzduší méně než desetinu tuhých znečišťujících látek proti roku 1990. V následujících letech hodláme investovat více než 5,5 miliardy korun do modernizace a ekologických projektů. Předložili jsme kraji a městu návrh dohody, v níž se dobrovolně zavazujeme snížit emise tuhých látek ze spékáren rud o více než padesát procent. Ale samozřejmě, že tato opatření nejde udělat ze dne na den,“ vyjádřil se za hutní kolos mluvčí Raszka.

Mittal brzdí další rozvoj kraje,

říká Pavel Drobil, náměstek moravskoslezského hejtmana

Ostrava - „Jsem velmi silně přesvědčen, že huť ArcelorMittal v dnešní své podobě dalšímu rozvoji regionu neprospívá, ba jej naopak přímo brzdí.“ To jsou slova, které napsal náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Pavel Drobil v úvodu své reakce na pondělní téma Deníku, jež se zabývalo kritickým stavem ovzduší v tomto regionu.

Politika tohoto hutního kolosu směrem k životnímu prostředí je podle jeho slov mírně řečeno podivná.

„Mittal je dnes dominantní příčinou toho, že každý další investor přicházející do našeho kraje se sebesofistiko­vanější výrobou bude mít problém získat takzvané integrované povolení v oblasti životního prostředí, bez kterého nebude moci žádnou výrobu spustit,“ uvedl dále Drobil.

Dále také zhodnotil častou obhajobu ArcelorMittalu, že je to přece jen obrovský zaměstnavatel zdejších lidí a také velký plátce daní.

„Osobně si myslím, že kdyby tady Mittal nebyl, tak by stejně jeho démonizovaný příspěvek k zaměstnanosti v kraji a platbě daní do státního rozpočtu bylo možné při dnešním investičním boomu velmi rychle nahradit. A navíc by se výrazně zlepšilo životní prostředí kraje a zdraví jeho obyvatel. Což je hodnotou samo osobě. Nastal čas k tomu, aby politická reprezentace kraje našla odvahu jasně říci, že každá rána na plicích našeho regionu bude buď vyléčena, nebo odstraněna. Padni komu padni,“ zakončil svůj postoj k současné kritické situaci náměstek hejtmana pro ekonomiku a rozvoj. (map)

Hutní gigant devastuje na Moravě ovzduší

Ostrava - Obyvatelé severní Moravy se dusí. Jde jim o zdraví. Současná katastrofální situace už ale není lhostejná nejen jim. Na zdejší problém si chtějí posvítit i lidé z Ekologického právního servisu.

Přezkoumejte povolení vydaná pro provoz největšího hutního závodu v republice – ArcelorMittalu Ostrava (AMO). S touto žádostí se včera obrátili na moravskoslezský krajský úřad lidé z brněnského Ekologického právního servisu. Navázali totiž spolupráci se sdružením Vzduch, které založili občané snad nejznečištěnějšího místa na mapě naší vlasti, ostravské městské části Radvanice a Bartovice. Právě ti mají za souseda takzvaného „kazivzducha“, a sice zmiňovaný hutní kolos AMO.

Právníci: zpřísněte limity

Výsledkem společné aktivity právníků z EPS a sdružení Vzduch by mělo být znovuotevření povolovacích procesů, v rámci kterých by měly být detailně analyzovány reálné možnosti redukce emisí ze zdrojů AMO a v návaznosti na to upraveny podmínky jejich provozování.

„Je s podivem, že v situaci, kdy všichni hlasitě mluví o znečištěném ovzduší na Ostravsku, úřady na hraně zákona ignorují existující velmi efektivní nástroj, který při řešení tohoto problému může výrazně pomoci. O příčinách takového jednání lze jen spekulovat. Snaha o zlepšení situace na Ostravsku se však doposud bohužel smrskává na nekončící vytváření rozličných komisí a podkomisí, případně uzavírání vágních a nekontrolovatelných dohod se znečišťovateli,“ vyjádřil se právník Jan Šrytr.

AMO: chováme se ekologicky

Hutní kolos AMO však má na celou věc jiný názor. Logicky se nedomnívá, že by krajský úřad rozhodoval ve zmiňovaných otázkách nesprávně.

„Krajský úřad využil svého práva při vydávání integrovaných povolení a společnosti AMO uložil zpřísněné emisní limity, které naše společnost plní. Zároveň kraj uložil pro rozhodující zdroje emisí i emisní stropy, které na rozdíl od emisních limitů neomezují pouze koncentrace škodlivin ve spalinách vypouštěných komíny, ale rovněž celkové roční množství vypuštěných emisí,“ předložil stanovisko huti k aktivitě právníků a sdružení Vzduch mluvčí AMO Vladimír Raszka. Vyjádření přímo moravskoslezského krajského úřadu se během pondělního dne i přes urgence Deníku bohužel nepodařilo získat.

Kraj: právníci nejednají korektně

Krajští úředníci pak názor právníků, že mají benevolentní přístup ke společnosti ArcelorMittal, považuji dokonce za naprosto nekorektní a velmi zavádějící.

„Krajský úřad zahájil v roce 2003 proces integrovaného povolování pro významné podniky v Moravskoslezském kraji, mimo jiné i pro současnou společnost ArcelorMittal Ostrava. V rámci těchto řízení se měly možnost do procesu zapojit i občanská sdružení jako například Ekologický právní servis. Ale nestalo se tak,“ sdělila mluvčí kraje Barbara Odstrčilíková.

„Krajský úřad stanovil ve vydaných povoleních pro ArcelorMittal Ostrava zpřísněné podmínky, což lze dokumentovat na konkrétních případech. Jedná se o nejvýznamnější provozy, které nejvíce znečišťují ovzduší,“ hájila přístup kraje mluvčí.

Vzduch: Mittal ohrožuje zdraví

Podle Radima Chrápka, zástupce sdružení Vzduch, je ale přístup krajských úředníků k hutnímu gigantu příliš benevolentní. A umožňuje mu tak systematicky a v nebývalé míře znečišťovat ovzduší a ohrožovat zdraví lidí.

„V situaci, kdy nedaleko od okna máte komíny největšího hutního závodu v republice, jen těžko vydržíte poslouchat argumenty snažící se vliv ArcelorMittalu na ovzduší v okolí našich domů relativizovat. V sázce je zdraví příliš velikého počtu lidí,“ vyjádřil se závěrem k problému Radim Chrapek.