Způsobuje ho vytápění tuhými palivy. „Ale co máme dělat, když jsou pro nás ekologičtější alternativy neúnosně drahé?“ hájí se domkaři.

Tmavý dým čoudící z komínů rodinných domků. To je jeden z faktorů, který spolu se vzkvétajícím průmyslem a rostoucí dopravou významně přispívá ke katastrofálnímu stavu ovzduší v tomto regionu.

Proč tedy domkaři netopí ekologicky? Proč do svých kotlů přikládají nejrůznější „sajrajty“? Důvod je jednoduchý. Pro mnoho z nich je to nad jejich finanční možnosti.

„Vytápění například plynem je dnes pro mnoho lidí kvůli cenám neúnosné,“ reagoval například čtenář František Doležal na téma týkající se špatného stavu ovzduší v kraji, které odstartovalo v pondělním Deníku. Podobného názoru jsou i další lidé. Přesto jim však nevyhovující životní prostředí na severní Moravě a s tím spojené dopady na zdraví zdejších obyvatel nejsou lhostejné. Jen by zkrátka uvítali výraznější podporu ze strany samosprávy.

„Zaplatit dnes drahý plyn, elektřinu nebo uhlí je velmi problematické. Ano, pokud budu mít čtyřicet tisíc a výše, nebude pro mne složité používat ekologická paliva. Ale já žiju z penze sedmi tisíc korun,“ napsal další čtenář Deníku, muž z Opavy, který si nepřál zveřejnit své jméno.

„Buší se do těch, kteří za to nemohou. Musí mít giganty typu Čez, Plynárenská uskupení, uhelné a ropné společnosti stomiliardové zisky ročně? Jsem plně přesvědčen, že je nutno důsledně přehodnotit míru zavinění vzniklé situace a začít trestat ne zdola, ale shora. Vždyť se říká – ryba smrdí od hlavy,“ uvedl dále ve svém dopise zmiňovaný Opavan. Na nepoměr mezi náklady na ekologické vytápění a příjmy lidí si v neposlední řadě postěžoval i čtenář Jaromír Kahánek.

„Když jedu přes kteroukoliv obec, vnímám v ovzduší látky nejtěžšího kalibru – kaly, plasty, barvy, gumy, oleje. Proč tím lidé topí? Odpověď je jednoduchá. Vyjde to levně. Ten, kdo se dal před léty nalákat na čisté topení, už totiž dvakrát zaplatil navíc. Poprvé při nákupu a instalace zařízení, podruhé při enormním zdražení energií. Potřetí už asi nenaletí,“ podělil se o svůj postoj k problematice Kahánek a ještě dodal: „Těch zaručených rad, čím topit, už občan dostal bezpočet. Výsledek je však stejný. Západní ceny, východní platy a důchody.“

Ovzduší je špatné, důležitá je i záchrana stromů


„Moravskoslezskému kraji patří v České republice smutné prvenství z hlediska průmyslového znečištění. Přesto se právě v našem regionu masivně kácejí stromy a likvidují zelené plochy, které by mohly znečištěné ovzduší částečně vyvažovat,“ říká k tématu špatného ovzduší v tomto regionu Helena Váňová z ostravské pobočky sdružení Arnika. „Loni se nám spolu se sdružením Svatý Václav podařilo prozatím uchránit přibližně sto šedesát stromů v lipové aleji v Komenského sadech. Zabránili jsme také kácení stromořadí ve čtyřech ulicích Poruby, kde měly vzrostlé stromy ustoupit místům pro parkování,“ přibližuje na konkrétních případech boj Arniky za lepší vzduch v kraji Váňová.