„Krajští zastupitelé vyjádřili podporu vzniku lékařské fakulty vOstravě a vyslovili připravenost pomoci při jejím založení. Podpořili zařazení Fakultní nemocnice Ostrava do kategorie univerzitních nemocnic představujících nejvyšší úroveň státních zdravotnických zařízení vzemi,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Barbara Odstrčilíková.

Dodala, že „Garance mimo jiné jasně potvrzuje, že stát zůstane vlastníkem a zřizovatelem nemocnice, zahájí zásadní modernizaci na špičkové zdravotnické zařízení evropského typu, rozšíří kapacity specializovaných medicínských oborů pro občany celého regionu a po dohodě sjednou zlékařských fakult zřídí statut univerzitního pracoviště,“ tvrdí Odstrčilíková.

Hejtman poté novinářům vysvětlil, že to znamená, že ministerstvo zdravotnictví garantovalo, že po transformaci ostravské fakultní nemocnice bude mít toto zdravotnické zařízení nejvyšší možný statut, bez ohledu na název či formu existence.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt však podotkl, že je to trochu jinak. Upřesnil, že ministerstvo připravuje zákon ouniverzitních nemocnicích. Jeho věcný záměr byl podroben připomínkovému řízení. Vyplývá zněj, že by měly vzniknout univerzitní nemocnice jako celky, kde je pod jednou střechou poskytována zdravotní péče, realizován vědecký výzkum a také výuka mediků. „Ztoho plyne, že univerzitní nemocnice mohou vzniknout jenom tam, kde je také lékařská fakulta, což bohužel není ostravský případ. Je ovšem věcí univerzity, aby ovznik fakulty usilovala. Pokud by lékařská fakulta vOstravě vznikla, je možné, aby se tamní fakultní nemocnice stala univerzitní. Dokud není vOstravě lékařská fakulta, lze využít další možnosti, kterou nabízí návrh zákona, a tou je vznik takzvaného univerzitního zdravotnického pracoviště. Je to část nemocnice, konkrétní pracoviště, které se také podílí na výuce mediků, a to ve spolupráci sněkterou zexistujících lékařských fakult. Univerzitní pracoviště není totéž co univerzitní nemocnice,“ vysvětlil Cikrt stím, že pokud jde oúroveň zdravotnického zařízení, je dána zejména kvalitou a specializací služeb, které si uněj nasmlouvá zdravotní pojišťovna.

„Také díky masivním investicím ze strany státu vznikne ve FN Ostrava špičkové neurochirurgické centrum, nový onkologický pavilon, špičkové traumatologické centrum. To je samo osobě součástí špičkové úrovně této nemocnice. Když ktomu připočteme možnost vzniku univerzitních pracovišť, jasně vidíme, že se nikdo oosud a kvalitu ostravské fakultní nemocnice nemusí obávat,“ míní Cikrt.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt na to reagoval prohlášením, že Zaorálek coby stínový ministr zahraničí nerozumí ani zahraniční politice, natož zdravotnictví a že všechno, co vykládá, jsou bláboly. „Ty peníze na investice pro ostravskou fakultní nemocnici ve státním rozpočtu jsou. Jen pan Zaorálek se vněm neorientuje a neumí vněm hledat. Znovu opakuji, že slíbené finance nemocnice dostane,“ tvrdíCikrt.

Vysvětlil, že vrozhovoru pro SME vystupoval Julínek jako pravicový politik se svými vizemi. „Pan Julínek je ministrem této koaliční vlády, ctí a dodržuje její programové prohlášení. Plyne ztoho jediné a znovu to opakuji: nehodláme privatizovat fakultní nemocnice,“ prohlásilCikrt.

Zaorálek si přesto stojí na svém, Cikrta nepovažuje za partnera pro diskusi a jednání.

Politický boj o budoucnost ostravské fakultní nemocnice se přiostřuje

Ostrava - Ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), který vpondělí přijel osobně ujistit veřejnost, že ostravská fakultní nemocnice inadále zůstane vrukou státu, označil šéf moravskoslezských sociálních demokratů a místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek za lháře. Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt na to reagoval prohlášením, že Zaorálek vykládá bláboly.

Ostrý slovní střet vyvolaly obavy a protesty členů správní rady Ostravské univerzity, některých politiků izdravotnických odborářů, kteří nesouhlasí se záměry ministerstva zdravotnictví převést fakultní nemocnice podle zákona ovelké privatizaci na akciové společnosti a tu ostravskou zatím nezařadit do nové sítě univerzitních nemocnic.

Lubomír Zaorálek tvrdí, že lidé, kteří se bojí oosud nemocnice a považují převod fakultní nemocnice na akciovou společnost za první krok kprivatizaci tohoto zdravotnického zařízení, mají pádný důvod kobavám. „Pokud kprivatizaci dojde, stát se přestane chovat jako ten, kdo garantuje úroveň zdravotní péče. Následovat může situace jako ve společnosti ČEZ, která byla také původně státem kontrolována, ale dnes už vní majoritu nemá. Pro nemocnici by to mohlo znamenat například rušení některých oborů a zhoršení dostupnosti lékařské péče,“ konstatoval Zaorálek. On sám ani další sociální demokraté Julínkovu ujišťování, že fakultní nemocnice zůstane státní, nebude prodána soukromým investorům a bude zajišťovat špičkovou péči vcelém spektru zdravotnických oborů, nevěří.

„Vzahraničí pan Julínek dává jasně najevo své záměry. Doma nám však vzhledem ktomu, že je před krajskými volbami, servíruje informace pomalu po lžičkách a neříká pravdu. Například vloni na podzim pro slovenský deník SME vrozhovoru řekl, že by byl rád, kdyby se pro fakultní nemocnice našel také soukromý partner, že bude záležet na politickém rozhodnutí, zda vnich bude mít soukromý kapitál větší, nebo menší podíl. Přiznal také, že je příznivcem větší privatizace,“ konstatoval Zaorálek.

Poslanec také pochybuje, že zhruba 700milionů korun, které mají být ještě letos proinvestovány podle slibu ministra Julínka vostravské fakultní nemocnici, špitál skutečně dostane. „Já bych byl moc rád, kdyby tomu tak bylo, ostravská fakultní nemocnice potřebuje modernizaci, ale ve státním rozpočtu ta suma prostě není. Našel jsem pouze částku 160milionů korun, se kterou se letos vrozpočtu na investice pro tuto nemocnici počítá,“ tvrdí Zaorálek.