„Jsem už šest let doma v invalidním důchodu a vůbec mě to nebavilo. Celé dny jsem hrál hry na počítači. Teď na zahradě prořezáváme keře, hrabeme trávu, dáváme ji prostě do pořádku. A už se těším na jaro, kdy začneme s pěstováním kytiček a dalších rostlin. S lidmi, s nimiž tady pracuji, mi je dobře,“ říká vyučený zahradník Petr Lukáč.

Chválí ho i vedoucí dílen, které založilo středisko sociální a pracovní terapie Asociace Trigon v Ostravě-Porubě loni na podzim, Miroslav Plánka. „Petr je velmi pracovitý a šikovný. Nejraději by chodil pracovat i v sobotu a v neděli,“ tvrdí mistr.

Klienty Asociace Trigon jsou lidé ohrožení sociálním vyloučením, mentálně handicapovaní a s psychiatrickou diagnózou. Loni v říjnu asociace zřídila v Porubě tři dílny, které v současnosti navštěvuje třicet sedm klientů. „Dalších tři sta zájemců se s nabízenými možnostmi dílen přišlo seznámit jednorázově,“ uvedla ředitelka asociace Olga Rosenbergerová. Středisko poskytuje také sociální rehabilitaci i poradenství. Nejen práce, ale i zábava a první úspěchy

„V terapeutickém klubu klienti hrají divadlo, kuželky, chodí plavat, ale také se učí překonávat neočekávané situace, s nimiž se setkávají v běžném životě, například při nakupování nebo v dopravních prostředcích,“ upřesnila ředitelka. Klienti získávají dovednosti v dřevařské, zámečnické, montážní a textilní dílně a také na zahradě. Projekt, který je financován Evropskou unií, státem a Moravskoslezským krajem, je zaměřen především na uplatnění handicapovaných v programech chráněných dílen a na otevřeném trhu práce. „Za prvních pět měsíců máme za sebou už i první pěkné úspěchy. Dva naši klienti se ukázali být natolik šikovní, že je chceme doporučit k nástupu do chráněných dílen VIZ-Centra v Ostravě-Zábřehu,“ dodává závěrem s hrdostí ředitelka asociace Olga Rosenbergerová.