Ostravská městská policie je zřejmě první v republice, která bude provozovat dvě linky – tísňovou (156) a zákaznickou. „Jedná se o pilotní projekt, kterým chceme přispět ke zlepšení služeb občanům,“ uvedla mluvčí Městské policie Ostrava Dana Klišová. Nové číslo je určeno zejména lidem, kteří chtějí upozornit na různé závady, problémy a vandalské činy.

Zelená linka by měla také omezit neurgentní hovory, které zatěžují stávající tísňová čísla policistů, hasičů a strážníků. „Lidé často volají kvůli poškozeným dopravním značkám, nefunkčnímu signalizačnímu zařízení, různým poruchám, černým skládkám a dalším věcem, které jsou pro chod města důležité. Podle našeho názoru však nejde o akutní situace, kvůli kterým je nutné přetěžovat tísňové linky,“ dodala Klišová s tím, že někdo, kdo pomoc skutečně potřebuje, by se v dané chvíli nemusel dovolat.

„Zelená linka je pro občany bezplatná,“ zdůraznila Klišová. Hovory přijme strážník, který bude společně s dispečery policistů, hasičů a zdravotníků působit přímo v Centru tísňového volání. „Pokud by se stalo, že na zelenou linku někdo oznámí závažnou událost, informaci ihned předáme příslušné záchranné složce,“ uvedla Klišová.

Veškerá oznámení týkající se problémů ve městě strážníci postoupí příslušným institucím a úřadům. Budou také kontrolovat, zda nedostatky, na které lidé prostřednictvím zelené linky upozornili, byly odstraněny. „Taková zpětná vazba dosud chyběla,“ řekl Klišová.

Zákaznické číslo ve tvaru 800 199 922 začne fungovat od 1. dubna. „Jiné lépe zapamatovatelné číslo nebylo k dispozici,“ řekla Klišová, podle které si „lukrativní“ kombinace již dříve vybraly různé firmy.