Oznámit na tomto telefonním čísle mohou například závady na dopravním značení, poškozené lavičky, nefunkční jízdenkové automaty, nečitelné jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň, také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat. Zelenou linku bude provozovat Městská policie Ostrava, která přijaté oznámení předá k řešení odpovědným organizacím. Bude lidem k dispozici také proto, že roste počet případů, kdy občané oznamují obdobné problémy na telefonní čísla tísňového volání, a tím vlastně tyto linky blokují.