„Když uvážíme, že krajské město ročně hospodaří s více než sedmi miliardami korun, není to málo peněz,“ míní ostravský radní, povoláním galerista, Milan Weber (ČSSD).

Souhlasí s ním i náměstek ostravského primátora, který má tyto resorty na starosti, Lubomír Pospíšil (ODS). „Výdaje každoročně mírně narůstají, především kvůli navyšování provozních nákladů,“ tvrdí Pospíšil.

Město Ostrava je zřizovatelem sedmi kulturních organizací, zakladatelem jedné obecně prospěšné společnosti a dvou obchodních společností v oblasti kultury. Ostravě patří také dvě obchodní společnosti poskytující zázemí pro sportovní aktivity a naplňování volného času obyvatel. „Především naplňování zřizovatelské funkce k sedmi organizacím je příčinou vyššího rozpočtu pro oblast kultury. Což se pak projeví v nižším rozpočtu na dotace v oblasti kultury. Letos došlo ve srovnání s rokem předcházejícím ke zvýšení objemu poskytovaných finančních prostředků pro sport. Zatímco v kultuře jsou poskytovány dotace na jednotlivé aktivity či akce, v oblasti sportu jde o podporu pravidelné činnosti zaměřené na děti a mládež,“ vysvětlil Pospíšil.

Kdo v dané oblasti, ve sportu a kultuře, dostává od města nejvíce peněz a proč? Pospíšil tvrdí, že v kultuře jsou to akce, které svým rozsahem a významem přesahují hranice města, v oblasti sportu pak aktivity se širokou členskou základnou a oslovující značnou část obyvatel města.

Weber ho doplňuje: „Město Ostrava přispívá na kulturu jednak tím, že dotuje městské příspěvkové organizace – divadla, filharmonii, muzeum, jednak formou grantů a rovněž přímými dotacemi na významné festivaly, jako jsou Janáčkův máj, Colours of Ostrava, Ostravar, Jazz Night a další. Ve sportu je to obdobné – jen místo příspěvkových organizací existují městské obchodní společnosti sdružující sportovní a rekreační zařízení, sportovní haly, kryté bazény, koupaliště a další. Prostředky na granty v této oblasti, včetně příspěvků na významné sportovní akce, jakými jsou Zlatá tretra, Davis Cup, různá mezinárodní mistrovství, jsou však výrazně vyšší v porovnání s kulturou,“ tvrdí Weber.

Je přesvědčen o tom, že by stálo za úvahu navýšit prostředky jdoucí do kultury. „Nebo tyto prostředky přerozdělit. Kvalitní kulturní akce, pokud by měly být samofinancovatelné, tak výše vstupného by na rozdíl od sportu, spolehlivě odradily velkou většinu zájemců. Jedná se přece o veřejnou službu. A navíc město Ostrava se bude ucházet o titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Přihláška s konkurences­chopným projektem se musí podat již příští rok,“ podotkl Weber. (mch)

Tabulka: Zdroj Magistrát města Ostravy

Výdaje z rozpočtu města Ostravy na sport a kulturu


v tisících Kč rok 2007 rok 2008

KULTURA celkem výdaje 448 231______455 757
neinvestiční 410 528 ________________445 757
z toho „granty“ 18 113 ________________19 100
investiční 37 703 _____________________10 000

SPORT celkem výdaje
299 667________ _277 090
neinvestiční 245 519 _________________265 490
z toho „granty“ 55 815 ________________93 200
investiční 54 148 _____________________11 600

Pozn.: Rozdíl roku 2007 a 2008 je způsoben tím, že za rok 2007 jde o skutečné výdaje, v roce 2008 jde o skutečnost prvního čtvrtletí, v průběhu roku se předpokládá nárůst.