Náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý tvrdí, že vážného zájemce odradilo svým nestandardním jednáním vedení tohoto městského obvodu.

Do městské kasy v nejbližší době nepřibude minimálně sto milionů korun, které mohla Ostrava získat prodejem nedávno otevřeného ozdravného centra Ještěrka v Radvanicích a Bartovicích. Z transakce totiž sešlo, potenciální kupec ztratil zájem.

Ještěrka tak nejenže investované peníze městu nevrátí, naopak pár milionů ročně jich z veřejného rozpočtu zřejmě ještě spolyká. Zařízení je prodělečné, na provoz už od ledna spotřebovalo přes dva a půl milionu korun městských dotací a o další tři a půl milionu si obvodní radnice už městským radním řekla. Zda je městská společnost Sareza, která ozdravné centrum provozuje, dostane, rozhodnou představitelé Ostravy příští týden.

Koupit Ještěrku, jejíž vybudování město stálo téměř 134 milionů korun, donedávna chtěla společnost PEM Invest, kterou spravují dcery bývalého majitele OKD Viktora Koláčka. Majitelé PEM Investu měli dokonce domluveno s Karvinskou hornickou nemocnicí, že tu v budoucnu bude zajišťovat rehabilitaci a zřídí odbornou ambulanci zaměřenou na léčbu pohybového ústrojí.

Ostravští radní byli transakci nakloněni, schválili ji. Primátor Petr Kajnar (ČSSD) i jeho náměstek pro finance Lukáš Ženatý (ODS) svorně tvrdili, že pokud nový majitel zaručí minimálně návratnost investice a garantuje dlouhodobé zajišťování služby občanům, pak nebudou mít s prodejem problém. „Město tak zpátky získá peníze na další investice a nebude muset dotovat provoz celého zařízení,“ prohlásil Ženatý.

Protože však nechtěli obejít zastupitele obvodu, vyzvali je, aby se k prodeji vyjádřili. Ti se však nemohli rozhodnout. Prodávat svoje „vymodlené děcko“ se jim moc nechtělo.

„Myslím si, že by ozdravné centrum vzhledem ke značně znečištěnému ovzduší v této ostravské části mělo zůstat v rukou města a sloužit všem obyvatelům. Když ho vybudovalo město, tak by mělo zůstat městským zařízením,“ mínil starosta Radvanic a Bartovic Břetislav Blažek (ČSSD). Podobný názor zastával i jeho předchůdce ve funkci a současný náměstek ostravského primátora pro dopravu Vojtěch Mynář (ČSSD). „Proč měnit něco, co funguje? Městská společnost Sareza provozuje Ještěrku dobře, časem by to, myslím, nestálo ani tolik peněz,“ tvrdí Mynář.

Dnes měli radvaničtí a bartovičtí zastupitelé říci své jasné slovo – prodat, či neprodat Ještěrku. Nakonec k tomu na mimořádné schůzi nedošlo. „Není o čem rozhodovat, firma PEM Invest nám v dopise sdělila, že některé podmínky prodeje, které jsme stanovili, jsou pro ni neakceptovatelné. Ukončila tak veškerá jednání směřující ke koupi těchto nemovitostí,“ vysvětlil starosta Blažek.

Náměstka ostravského primátora pro finance Lukáše Ženatého velmi překvapil postup vedení radvanické a bartovické radnice. „Chtěli jsme po nich, aby jasně řekli, zda mají záměr prodat Ještěrku, nebo ne. Tím, že potenciálnímu investorovi už stanovili podmínky prodeje, postupovali velmi nestandardně. Pan starosta svým postupem odradil vážného zájemce,“ tvrdí Ženatý. Prověří, zda tento postup obvodní radnice nebyl v rozporu se statutem města a obvodní radní nepřekročili svoje pravomoce.

„Proč by případný kupec neměl být předběžně seznámen s podmínkami prodeje? Neshledávám v tom nic nestandardního,“ reagoval Blažek.

Ještěrku si rozvracet nedáme

Tak jsme si tu krásnou plovárnu uchránili, mnou si nyní jistě ruce současný starosta obvodu Radvanice a Bartovice (RaB) Břeťa Blažek spolu se svým předchůdcem Vojtou Mynářem, který dnes spokojeně sedí v horkém křesle náměstka ostravského primátora pro dopravu.

Fikaným způsobem se jim totiž podařilo odradit zájemce o koupi ozdravného centra Ještěrka, které vyrostlo a nyní také žije z masivních dotací ostravského magistrátu.

Bývalý uhlobaron Viktor Koláček, který byl ochoten v bazénu Ještěrky utopit nějakou tu hromádku milionů a vážně uvažoval o její koupi, je zkrátka z kola ven. Smlouvu, kterou pro něj za zády magistrátu v městské části RaB upekli, by byl totiž rozumný člověk ochoten, slušně řečeno, maximálně zahodit do koše.

To, jakým způsobem obvod jednal o prodeji Ještěrky, proto řádně rozlítilo Mynářovy současné kolegy z velké ostravské radnice. Je to sabotáž, úpí finanční náměstek Lukáš Ženatý.

Jak by ne. Město od počátku dotuje provoz „Mynářova pomníku“ s deklarovanou nelibostí. A to, že RaB podřízly pod Koláčkem větev dříve, než došlo k seriózním jednáním, je nepříjemný signál pro další případné zájemce, že se tento obvod svého vytouženého dítěte jen tak lehce nevzdá…

Martin Pleva