„Investorem stavby jsou Ostravské komunikace, provádět je bude firma Strabag. Souvislá údržba povrchu komunikace bude probíhat za částečné uzávěry jednoho jízdního pruhu, který bude vždy pro osobní i městskou hromadnou dopravu uzavřen. Objízdné trasy povedou po ulicích Průběžné a Martinovské,“ upřesnila mluvčí porubského obvodu Petra Špornová.

Podle ní se budou také opravovat autobusové zastávky. „Prosíme občany, aby věnovali pozornost přechodnému dopravnímu značení a dodržovali předpisy o provozu na komunikacích. Tím předejdeme případným problémům v dopravě na silnici, která se bude opravovat,“ dodala Špornová.