Návratu patrona hasičů na Masarykovo náměstí využili ostravští hasiči pro slavnostní přísahu šedesáti nových členů profesionálního moravskoslezského hasičského sboru. Čtyřicet hasičů pak bylo slavnostně oceněno za svoji dlouholetou práci. Nechyběly ani výstava a předvádění hasičské a techniky a další doprovodné akce.

Sochu svatého Floriána usadili moravskoostravští měšťané na centrální náměstí v roce 1763 po obrovském požáru města. Byl to projev vděčnosti za záchranu části Ostravy. V podstavci nechali naši předkové vyrýt latinský nápis Deo ipsi et Tibi venerationi erexerunt consul et senatus Moravoostraviensis 1763. V překladu to znamená: Samému bohu a Tobě z vděčnosti postavili purkmistr a rada Moravské Ostravy.

Socha svatého Floriána, zobrazeného jako římského vojáka držícího v levé ruce korouhev a pravou rukou lijícího z konve vodu na oheň, stála pak na hlavním náměstí až do roku 1960, kdy byla v rámci „estetizace“ odstraněna. Spolu s morovým sloupem s mariánskou sochou skončila v Kravařích. Odtud se pak Florián v roce 1983 stěhoval zpátky do Ostravy. Své místo si našel u kostela v Hrabůvce, odkud se v neděli vrátil na své původní místo.