Sezona klíšťat se totiž dostává do plného proudu. Velká hrozba letošního jara i prázdnin se prý skrývá v trávě a má osm nožiček. Myslím tím klíšťata. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Souhlasím. Jenom bych chtěla upozornit, že dospělé klíště má osm nožiček, existují však různé vývojové formy klíštěte, z nichž jedině larva má nožiček pouze šest. Počet „končetin“ však nemá žádný vliv na fakt, že všechna vývojová stadia klíštěte přenášejí nemoci.

Už loni se klíšťata nebývale přemnožila, dá se očekávat, že i letos jich bude hodně. Proč?

Mírná zima způsobila, že přezimovalo hodně klíšťat, která by v silných mrazech neměla šanci přežít. Klíšťatům svědčí poměrně teplá a vlhká zima.

Znamená to, že bude i více těch infikovaných?

Je velmi pravděpodobné, že ano. Čím více je klíšťat, tím větší je možnost onemocnění.

Jak vlastně dochází k infikování klíšťat?

Buď infikovaná samička naklade infikovaná vajíčka a vylíhne se infikovaná larva, nebo sáním na mezihostiteli. To znamená sáním na infikovaných malých savcích, například na zajících, králících, ale i na větších zvířatech – ovcích, kozách, kravách.

Poznám, že se mi přisálo infikované klíště?

To bohužel nepoznáte, dokud neonemocníte. Existují ale služby specializovaných laboratoří, kam je možné poslat v obálce klíště, které laboranti za úplatu vyšetří a zjistí, zda bylo infikované. Ale pozor. Přisátí nakaženého klíštěte ještě neznamená, že onemocníte.

Na čem záleží, zda onemocním, nebo ne?

Záleží hlavně na délce přisátí klíštěte. Když klíště odstraníte ihned nebo nejpozději do dvou dnů, je pravděpodobné, že neonemocníte. Pokud je klíště přisáto déle, má i virus delší čas na to, aby se dostal do těla, a pravděpodobnost onemocnění se zvyšuje. Záleží také na odolnosti pacienta. Časový faktor odstranění klíštěte může ovlivnit onemocnění borreliózou, onemocnění klíšťovou encefalitidou jen nepatrně.

Může se člověk nakazit, když odstraňuje klíště jinému člověku, popřípadě zvířeti, třeba psovi?

Ano, je to možné. Zvláště když má nějakou oděrku na kůži a klíště při odstraňování rozdrtí. Doporučuji odstraňovat klíšťata speciální pinzetou nebo v rukavicích a místo vždy vydezinfikovat.

Vadí, když neodstraníme klíště celé a v těle zůstane hlavička s kusadly?

Kusadla mohou zůstat v kůži, není tam virus. Tělo si je odloučí hnisáním podobně jako zadřenou třísku.

Kdyby se dostalo klíště do potravy, mohlo by to být nebezpečné?

Zřejmě by záleželo na tom, zda by člověk klíště spolkl, nebo rozkousal. Rozkousané by asi mohlo způsobit zánět mozku podobně jako nepasterizované mléko infikovaných koz, případně přes porušenou sliznici dutiny ústní by mohlo dojít k přenosu borreliózy.

Když už jsme u těch nemocí, připomeňte, jaké přenášejí klíšťata. Jak se před nimi chránit?

Jsou to klíšťová encefalitida a lymeská borrelióza. Encefalitidě lze předejít očkováním. Borrelióze zatím bohužel ještě ne.

Doporučujete očkování? Jste sama očkovaná?

Ano. jsem očkovaná a ještě předtím jsem nechala naočkovat své dva syny. Klíšťová encefalitida je obtížná v tom, že zanechává následky. Deset procent lidí, kteří prodělali tuto nemoc, má trvalé následky. Poruchy soustředění, únavu, bolesti hlavy. Viděla jsem i ty těžké následky – obrnu končetin, a tady opravdu není o co stát.

Kdo by se měl nechat očkovat?

Lidé, kteří se opakovaně pohybují v místech ohniska výskytu klíšťat. V tom případě nezáleží na věku. Doporučila bych pak očkování dospělým a zejména seniorům. Důležité je chránit se ve vyšším věku, kdy je většinou průběh choroby horší. Velmi malé děti bych asi očkovat nenechávala. Nejdříve tak od dvou let věku.

Jak účinné je očkování proti klíšťové encefalitidě?

Očkování je velmi účinné, z 97 procent člověka ochrání. Na trhu jsou dvě očkovací látky, jsou nutné tři injekce. Cena jedné vakcíny se pohybuje kolem čtyř set korun. Po třech až pěti letech je doporučováno přeočkování. Kratší doba do přeočkování platí pro člověka nad padesát let věku.

Kdy je nejvhodnější nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě?

Mnozí lékaři doporučují zimní období, kdy je problematické setkat se s klíštětem. Ale očkování není omezeno jen na zimu. Je možné nechat se očkovat kdykoliv.

Může se borrelióza nebo klíšťová encefalitida opakovat? Nezískám ochranné látky už jen tím, že tyto nemoci prodělám?

Obě nemoci se mohou opakovat. Po klíšťové encefalitidě jsou protilátky, které si tělo vytvoří během nemoci, přítomny v dostatečném množství po více let, ale ochrana není v žádném případě doživotní. U borreliózy je problém ještě složitější. Protilátky proti borreliím nechrání proti další infekci, a tak je na tom člověk při opakovaném infikování stejně jako osoba, která borreliózu nikdy neprodělala.

Nejlepší asi je, aby se klíště vůbec nepřisálo. Pomáhají rady typu jíst B-komplex, nebo pít hodně piva, abychom klíště odpudili?

Klíště si svou oběť dovede vybrat. Na člověku saje jen při nedostatku jiných hostitelů. Každý má svůj typický odér a někdo je pro hmyz více přitažlivý. Z vědeckého hlediska jsou účinné jedině repelenty. Ale bylo pozorováno, že vitaminy skupiny B mohou například možnost poštípání komáry nebo přisátí klíštěte částečně omezit.

Jaké jsou mýty a nepravdy o klíšťatech? Padají třeba klíšťata na člověka z výšky ze stromů?

To v žádném případě. Klíště se drží blíže při zemi. Ke svému životu potřebuje určitou vlhkost prostředí, které by se mu v korunách stromů nedostávalo. Klíště sice šplhá po stvolech travin a po větvičkách keřů, ale většinou do výšky kolem třiceti centimetrů.

Jak jste na tom v ostravské fakultní nemocnici na klinice infekčního lékařství? Máte nyní více pacientů s nemocemi přenášenými klíšťaty, než je obvyklé v těchto měsících?

Letošní rok není zatím, co se klíšťat týká, ničím výjimečný. Počet pacientů s klíšťovou encefalitidou a borreliózou je v obvyklých mezích.

Kolik pacientů s boreliózou a klíšťovou encefalitidou jste měli loni a předloni? Roste nebo klesá jejich počet? Odkud většinou byli pacienti a kde infikované klíště „chytili“?

V roce 2006 byl počet onemocnění klíšťovou encefalitidou v celé České republice i v našem regionu téměř o padesát procent zvýšený. V České republice to bylo 1029 pacientů oproti každoročnímu výskytu mezi pěti sty až sedmi sty případy onemocnění. Na naší klinice bylo ve stejném období hospitalizováno 36 osob při každoročním průměru kolem dvaceti nemocných. Celostátní statistiky za rok 2007 se ještě zpracovávají, ale nemocných s klíšťovou encefalitidou v celé republice bylo kolem 550 a na naší klinice jich bylo hospitalizováno jen 17, nejméně za posledních devět let. Počet onemocnění borreliózou kolísá méně, každoroční výskyt zaokrouhleně kolem 3500 hlášených případů. Rok 2006 byl na borreliózu něco bohatší, hlášeno bylo 370 případů onemocnění. V roce 2007 to bude něco méně, obdobně jako u klíšťové encefalitidy. Ostrava včetně centra města je přírodním ohniskem borreliózy a v bezprostředním okolí se můžete nakazit i klíšťovou encefalitidou. Jedná se o lokality Vřesina, Kyjovice a dále Vítkovsko, Opavsko a okolí Krnova a Bruntálu.