„V letošním roce bude vynaloženo z prostředků města na takzvanou dluhovou službu, což jsou splátky jistin k jednotlivým úvěrům, dluhopisům a návratným finančním výpomocem, a také splátky souvisejících úroků, celkem 688 milionů korun,“ sdělila Vojkovská.

„Schválený rozpočet města i městských obvodů na letošní rok s uvedenými výdaji počítá a splácení závazků města bude probíhat zcela standardně a bez problémů,“ vyjádřil se pak k dluhu náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý, a následně si ještě posteskl, že na druhé straně takto „zděděné“ dluhy po předchozích reprezentacích města a nezbytnost jejich splácení omezuje možnosti použít nyní tyto peníze pro další rozvoj Ostravy.