Město teď proto rozhodlo, že zaplatí podrobnější studii, ze které vyplyne, co dělat dál a hlavně, zda je nutné zeminu kolem hradu za drahé peníze vyčistit. „Celý hrad, který byl na kopečku, se kdysi asi o patnáct metrů propadl. Za socialismu se proto jeho okolí zavezlo vším, co bylo po ruce. Je tam asi patnáct až dvacet metrů různých navážek,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar s tím, že předprůzkum ale zjistil, že navezená zemina obsahuje i nebezpečné látky po bývalé koksárenské činnosti na území města.

Podrobnější studie, v rámci které bude odebráno a prozkoumáno pětačtyřicet vzorků zemin a patnáct vzorků podzemních vod, bude stát přes osm set tisíc korun. „Pak bude záležet na stupni kontaminace, menší stupeň nemusí znamenat rizika a ohrožení, při vyšší kontaminaci by se muselo provést částečné odtěžení nebo jiný způsob vyčištění tohoto prostoru,“ sdělil Kajnar. Po případných sanačních pracích má podle Kajnara v tomto prostoru vyrůst amfiteátr, který by se využíval například při hudebním festivalu Colours of Ostrava.