Jejím cílem je podpořit astronomy amatéry, umožnit jim vzájemné srovnání a prezentovat jejich činnost v širším měřítku. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží peněžitou odměnu.

Soutěž probíhá v oboru digitální fotografie a je určena všem neprofesionálním zájemcům o astronomickou fotografii bez omezení věku. Každý soutěžící může zaslat do soutěže maximálně tři různé fotografie, nebo jeden fotoseriál, obsahující maximálně pět snímků. Fotografie musejí být ve formátu jpg, v barevném režimu rgb a musejí mít minimální rozlišení 1600 na 1200 bodů. Soutěžní fotografie musejí být původní a musejí být pořízeny v období od 1. prosince 2007 do 31. května 2008. Uzávěrka soutěže je 31. května – nejpozději k tomuto datu musejí být soutěžní fotografie doručeny v digitálním formátu na e-mailovou adresu pavel.kapoun@vsb.cz s uvedením jména, adresy, telefonu a povolání soutěžícího. Dále musejí být uvedeny údaje o fotografii – název objektu nebo úkazu a údaje o tom, kde, kdy a jakým přístrojem byla fotografie pořízena.

(mrš)