„Dosud, až na výjimky, neexistovaly dostatečné a účinné mimosoudní prostředky, kterými by spotřebitelé mohli svá práva uplatnit. A právě na dřívější neexistenci účinných mimosoudních prostředků při uplatňování spotřebitelských práv zmíněný projekt ministerstva pamatuje,“ uvedla Marcela Reichelová z ostravské poradny Sdružení obrany spotřebitelů.

Podle ní mimosoudní řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích. Na kontaktu znesvářených stran prostřednictvím kontaktních míst, takzvané mediaci a rozhodčím řízení. „Pro spotřebitelské spory bývá typické, že se většinou jedná o relativně nízké finanční částky. Nákladnost při jejich soudním projednávání a zdlouhavost proto mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazovaly. Vzhledem k přetíženosti českých soudů taková řízení trvají v průměru půldruhého roku. Mimosoudní řízení je z toho pohledu daleko pružnější a lacinější. Zprostředkování kontaktu a poskytnutí informací na kontaktním místě i mediace jsou zcela zdarma, platí se jen samotné rozhodčí řízení. V systému odpadají rovněž nemalé náklady na zastoupení advokátem,“ vysvětlila Reichelová.

Podle ní by vyřešení spotřebitelských sporů v rámci nového projektu nemělo trvat déle než dva měsíce, ve složitějších případech nejdéle devadesát dnů. Celý systém je založen na principu dobrovolnosti obou stran. „Také naše centrum Sdružení obrany spotřebitelů na Střelniční ulici v Ostravě je jedno z kontaktních míst v našem kraji, kam se lidé mohou obrátit se žádostí o zprostředkování kontaktu a poskytnutí informací,“ doplnila Reichelová.

Podle jejích zkušeností velká část sporů vzniká především z nedostatku informací, z neporozumění a z neschopnosti stran spolu komunikovat. Úkolem kontaktního místa je především navázání kontaktu mezi spornými stranami, poskytnutí kvalifikované informace ohledně práv a povinností stran a možných řešení nastalé situace. „Už na počátku by se tak mohlo podařit předejít zbytečným soudním sporům. Pokud nedojde k dohodě stran, může spor rozhodnout rozhodce. Rozhodčí nález je závazný a vykonatelný. Má tedy stejnou váhu jako rozsudek soudu,“ uvedla Reichelová.

Ostravské centrum obránců spotřebitelů už dostalo čtyři podněty k řešení sporů mimosoudní cestou. Dva z nich se už podařilo vyřešit. „U dalších dvou případů se druhá strana neozvala. Takové případy bohužel otevřít nemůžeme,“ sdělila Reichelová. Vysvětlila také, že mediátor v procesu jednání mezi znesvářenými stranami sporu do sporu nezasahuje ani nerozhoduje, ale snaží se jej dovést ke zdárnému konci.