Je to druhý nejrozlehlejší park v centrální městské části. Více než dvanáctihektarový Sad Milady Horákové denně navštíví až dva a půl tisíce lidí. Většina zde jen projde, část lidí se zde ale vydává i za relaxací.

Druzí jmenovaní, ale i další vyznavači odpočinku v zeleni, se mohou těšit na úpravu prostranství, které v poslední době spíše pustlo. Prvním krokem ke změně situace byl na počátku tohoto roku převod sadu pod správu Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu. Druhým pak přeměna léta nefunkční kašny v obří rabátko. O co se jedná?

„Rabátkem se v zahradnické terminologii nazývá vyvýšená a ohraničená plocha osázená okrasnými květinami či dřevinami. Je to vlastně takový megakvětináč,“ vysvětlil mluvčí centrálního obvodu Vladimír Vavrda s tím, že zdejší rabátko s dvaadvaceti metry v průměru by mohlo aspirovat na titul největší zahradnický prvek svého druhu v republice.

Další koncepci parku nacházejícího se za Domem kultury města Ostravy pak nyní řeší architekta Magda Cigánková. „Sad se musí nejprve vyčistit, je zde mnoho nepotřebných zídek a podobně. Dalším krokem bude oprava povrchu hlavních chodníků a také úprava zeleně kolem. Až pak přijde řešení koncepce samotného parku, při které se bude myslet například na prosvětlení, které by zde mělo přinést větší bezpečnost,“ sdělila Deníku Cigánková.

Podle jejích představ by měl být v budoucnu Sad Milady Horákové rozdělen do zón, aby si našli své místo všichni návštěvníci, a přitom by třeba kolečkoví bruslaři nesráželi maminky s kočárky či cyklisté nepřejížděli relaxující důchodce.

„Projekt je zatím úplně na počátku. Letos by mělo proběhnout vyčištění parku nebo třeba výsadba padesáti nových stromů. Oprava chodníku nás pak čeká v příštím roce, zatím tedy nemáme kalkulaci, na kolik to všechno přijde,“ připojil pohled radnice Jiří Havlíček, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu.