Přestaňte zbytečně kácet vzrostlé stromy a místo nich sázet tenké proutky. Raději věnujte více péče letitým dřevinám, které jsou zelenými plícemi města, aby se jejich stav zbytečně nezhoršoval. Tento vzkaz poslali směrem k zástupcům moravskoostravské radnice a také odboru životního prostředí magistrátu města účastníci besedy s názvem Kácíme, nebo sázíme? Ta se konala v úterý vpodvečer v Komorní scéně Aréna.

„Bydlím pětačtyřicet let v Komenského sadech a srdce mi krvácí nad tím, co se tam nyní děje. Zeleň se tam dlouhá léta zanedbávala, a teď se stromy místo udržování neomaleně kácejí. A to třeba jen proto, že tam chce někdo přidat několik parkovacích míst pro auta tenistů,“ hořekovala například nad současnou situací starší žena.

Další účastníci diskuse, kterou pořádalo sdružení Stromy ve městě, si pak také posteskli nad tím, že musely zmizet košaté lípy na centrálním Masarykově náměstí. „To, co tam bylo při rekonstrukci nově vysazeno, je ostudné,“ stěžovali si dále lidé.

Zajímavý postřeh pak k tématu doplnil Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO, který seděl během večera v publiku. „Letos jsme dělali v rámci bakalářských prací výzkum, při němž jsme umístili prachoměry do zeleně a pak hned na vedlejší parkoviště. Ovzduší na druhém zmiňovaném místě bylo o desítky procent horší, což dokládá, jaký mají ve zdejším prostředí košaté stromy jako pohlcovače prachu důležitý význam,“ sdělil všem přítomným Jančík a zdůraznil, že teď, když je ovzduší na Ostravsku v katastrofálním stavu, by neměl být setnut ani jeden jediný košatý strom.

A jak na tyto výtky občanů reagovali během diskuse zástupci radnice? Úředníci hájili svá rozhodnutí, která musejí vydávat v souladu se zákonem. Místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu (MOaP) Jiří Havlíček pak aspoň uvedl, že mu tento problém není lhostejný. „Nemáme dojem, že je vše v pořádku. Hledáme proto koncepci a péče o zeleň se stává jednou z našich priorit. Všechny stromy ve městě by měly být například pečlivě zaevidovány, aby se vědělo, v jakém stavu jsou, a kdy je potřeba je ošetřit. Parky by také měly mít správce, kteří by o ně kvalitně pečovali,“ řekl během večera Havlíček.

Na jeden z dotazů pak přidal i svůj osobní pohled na věc. „Není mi jedno, že se kácí. Vadí mi stavby, které znamenají další úbytek zeleně. Proto oceňuji, že vznikly aktivity, které vedou k hledání míst pro náhradní výsadbu,“ vyjádřil se ještě během debaty na palčivé téma místostarosta MOaP.

Ivo Kaleta ze Sdružení Stromy ve městě měl po skončení besedy z vyznění diskuse rozporuplné pocity. „Dozvěděl jsem se, že stále neexistuje kvalitní koncepce péče o zeleň,“ posteskl si na jedné straně a doplnil: „Situace se ale na druhé straně začíná měnit, protože se daří s centrálním obvodem komunikovat. Stromy se začínají dostávat do středu jeho zájmu.“