„Podle sdělení představitelů města se nemění nic na dostupnosti tohoto zařízení pro občany zdejšího obvodu ani pro obyvatele okolních měst a obcí. Věříme, že město Ostrava i nadále bude plnit požadavky našich občanů na využívání tohoto námi zbudovaného centra, a to jak pro volný čas, tak i rehabilitaci. Zejména proto, že ovzduší městského obvodu Radvanice a Bartovice je emisemi zasaženo jako jedno z nejvíce na katastru města Ostravy,“ prohlásil starosta Radvanic a Bartovic Břetislav Blažek (ČSSD). Předpokládá, že se město postará o to, aby se dosud ztrátový areál dále rozvíjel a sloužil svému účelu.

Ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD) rozhodnutí obvodních zastupitelů uvítal. „Počítáme s tím, že provoz Ještěrky musí město dotovat. Do budoucna může centrum fungovat tak jako doposud nebo formou koncese, je možné ho také prodat. Investora v této chvíli nehledáme, pokud se ale objeví zajímavá nabídka, zcela jistě ji zvážíme,“ řekl Kajnar.

Areál s krytým bazénem Ještěrka lidé využívají od poloviny ledna, provoz má na starosti městský podnik Sareza. Jeho součástí je restaurace s venkovní terasou a sportoviště s lezeckou stěnou. Za stavbu zaplatilo město necelých 134 milionů korun, od státu získalo patnáctimilionovou dotaci.